Nieuws

Trumps nieuwe lobbyregels

28-01-2017

​Draaideurlobbyisten

Op 28 januari ondertekende president Donald Trump een Executive Order met daarin regels voor “draaideurlobbyisten”. Deze regels zijn op een aantal punten aangescherpt ten opzichte van de bestaande regels. Op een aantal punten zijn ze ook vrijer.

Iedereen die op of na 20 januari 2017 benoemd is in Trump´s overheidsdienst, moet voldoen aan deze `ethics pledge`. Dit betekent onder andere een afkoelperiode van 5 jaar na uitdiensttreding bij de overheid. Obama hanteerde sinds 2009 de regel die gold tot het einde van de lopende regeerperiode. Verder mag iemand die onder Trump heeft gewerkt nooit meer namens een buitenlandse overheid of buitenlandse politieke partij lobbyen. Tevens mag iemand die in dienst treedt bij een Amerikaanse overheidsdienst zich gedurende twee jaar niet bezighouden met onderwerpen of organisaties gerelateerd aan zijn of haar vorige functie. Voor een aantal van Trump’s benoemingen kan dat tot een mogelijk belangenconflict leiden. Wat ook opvalt is dat iemand die de overheidsdienst verlaat en niet als lobbyist geregistreerd is, zich wel indirect en informeel met lobbyen mag bezig houden. Voor dit schemergebied is dus geen oplossing gevonden.
Voor een geregistreerde lobbyist geldt een lobbyverbod van twee jaar gericht op zijn oude werkgever. Dit is hetzelfde als onder de Obama-regering. Het contactverbod van twee jaar is echter gehalveerd tot 1 jaar.
Volgens de nieuwe regels heeft alleen de president het recht om vrijstellingen op de regels te verlenen. Een dergelijke vrijheid gold ook voor president Obama. Gedurende zijn ambstermijn maakte hij hier tenminste vijftig keer gebruik van.
Over het houden van toezicht op de nieuwe regels is niet heel veel concreet uitgewerkt. Wel is de straf bij eventuele overtreding aangegeven: de periode van het lobbyverbod wordt dan verlengd. De eerste reacties op de ‘pledge’ zijn wisselend: sommigen zeggen dat het moeilijk wordt voor Trump om bepaalde functies vervuld te krijgen. Anderen zeggen dat de regels te vaag zijn om succesvol te zijn.Tijdens de verkiezingscampagne riep Trump op om voor voormalige congresleden een vijfjaarslobbyverbod te introduceren. Zij vallen echter buiten de nu geïntroduceerde regels. Mogelijk dat voor deze groep nog aanvullende regels worden opgesteld om zijn doelstelling van “drain the swamp” te kunnen realiseren.Bekijk hier de video van het ondertekenmoment. Bij het ondertekenen zei Trump dat “de meeste mensen die nu achter mij <op de foto> staan, niet meer aan het werk kunnen zodra zij de overheidsdienst hebben verlaten.” Lees de hele Executive Order hier.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.