Nieuws

Save the Date – Public Matters Lobbyseminar 2017: ‘Lang leve de lokale lobby?!’

12-06-2017

Lobbyen en politieke belangenbehartiging zijn onlosmakelijk verbonden met het beleidsvormingsproces.

Dit geldt voor zowel ”Den Haag” als daarbuiten: ook in provincie- en stadhuizen brengen belanghebbenden informatie en standpunten onder de aandacht van politici, bestuurders en andere beleidsmakers.

Hoe wordt eigenlijk op lokaal niveau gelobbyd? Wie lobbyen daar en wie worden er belobbyd? Wat is de impact en mate van professionaliteit? Hoe werkt dat precies in vergelijking met belangenbehartiging in de nationale politieke arena? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens het jaarlijkse Public Matters lobbyseminar ‘Lang leve de lokale lobby?!’ dat plaatsvindt op donderdag 26 oktober 2017.

Door het signaleren van maatschappelijke knelpunten of het aandragen van informatie en praktijkervaring, kunnen belangenbehartigers een belangrijke versterking vormen van het lokale proces van vertegenwoordiging. Tegelijkertijd is het niet mogelijk dat iedere stem gehoord wordt, en is weinig bekend over de mate van transparantie van de gemeentelijke wandelgangen. Inzicht hierin is juist nu belangrijk omdat de laatste jaren gehoor is gegeven aan de roep vanuit politiek en samenleving om beleid en bestuur dichter bij burgers te organiseren. De Rijksoverheid heeft veel van haar taken en verantwoordelijkheden overgedragen naar decentraal niveau.

Onderzoek naar dit thema wordt momenteel uitgevoerd door onderzoekers Joost Berkhout en Marcel Hanegraaff van de Programmagroep Challenges to Democratic Representation van de Universiteit van Amsterdam, ondersteund door Public Matters. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters.

Noteer de datum alvast in uw agenda of meld u alvast aan. Details over het lobbyseminar 2017 volgen later. Heeft u hierover vragen? Neem dan hier contact op met Public Matters.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.