Nieuws

Public Matters seminar 2016 ‘De Tweede Kamer onthult?’

21-06-2016

Lobbyseminar 2016, De Tweede Kamer onthult?

Op donderdag 23 juni organiseert Public Matters het Lobbyseminar 2016. Dit seminar wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Leiden. Titel: ‘De Tweede Kamer onthult?’ Met onder andere bijdragen van mevrouw Khadija Arib, Henk Kamp, Cees van Riel en Sharon Gesthuizen.

Tijdens het seminar presenteert Caelesta Braun (Universitair Hoofddocent Universiteit van Leiden) de uitkomsten van het onderzoek ‘Informatie & Invloed in de Tweede Kamer’. Vervolgens wordt een panel- en zaaldiscussie gevoerd met Sharon Gesthuizen (Tweede Kamerlid SP), Jeroen de Veth (manager Collectieve Belangenbehartiging EVO), Cees van Riel (hoogleraar corporate communication RSM/Erasmus Universiteit Rotterdam) en Eline Huisman (freelance journalist voor onder andere De Volkskrant en auteur van de reeks Lobbyland). Henk Kamp (minister van Econmische Zaken) sluit het inhoudelijke deel van het seminar af met een Q&A-sessie over het onderzoeksrapport.
Een en ander is vanzelfsprekend onder voorbehoud van de politieke agenda. Na afloop wordt tijdens een borrel stilgestaan bij het 15-jarig bestaan van Public Matters.

Informatie & Invloed in de Tweede Kamer

Het onderzoek ‘Informatie & Invloed in de Tweede Kamer’ is onder 150 Kamerleden uitgevoerd door de Universiteit van Leiden. De uitkomsten bieden een verdiepend inzicht in de wisselwerking tussen politici en belangenbehartigers. Onder andere ten aanzien van transparantie. Tevens wordt inzicht verkregen uit welke informatiebronnen Tweede Kamerleden putten om tot een standpunt te komen. Tenslotte geeft het een beeld van wat wel en niet wordt gewaardeerd in de contacten met belangenbehartigers.
Relaties van Public Matters zijn van harte welkom zich aan te melden voor het seminar.

Peter van Keulen

Senior Partner / Oprichter

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.