Nieuws

Pro bono ondersteuning door Public Matters in 2021?

We nodigen dit jaar organisaties uit die geraakt zijn door de coronacrisis

13-01-2021

Ieder jaar ondersteunen onze adviseurs een aantal organisaties pro bono met professioneel public affairs advies. Ook dit jaar kunnen organisaties zich aanmelden voor ondersteuning. Daarbij nodigen wij organisaties die op één of andere manier zijn geraakt door de coronacrisis van harte uit om zich aan te melden. Dit jaar staat namelijk in het teken van coronaherstel.

Pro bono ondersteuning

Public Matters is van mening dat iedere organisatie een kans verdient om haar stem te laten horen. Zo kan iedereen meedoen in het democratische besluitvormingsproces. Dit geldt niet alleen voor organisaties die hier voldoende middelen voor hebben. Juist ook financieel minder sterke organisaties met een maatschappelijk belang moeten een kans krijgen zich te laten zien.

Onze expertise

De inzet van de expertise van onze adviseurs voor maatschappelijke belangen is een belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid. Ondersteuning kan bij een breed scala aan vragen worden ingezet. Het kan bijvoorbeeld gaan om advies over of ondersteuning bij public affairs en lobbywerkzaamheden, strategische communicatie, digital public affairs, stakeholder management, krachtenveldanalyses & reputatieonderzoek en trainingen en workshops.

2021 – een jaar van herstel tijdens en na de coronacrisis

Ieder jaar staat in het teken van één specifiek thema. Dit jaar is gekozen voor herstel tijdens en na de coronacrisis.

Het afgelopen jaar hebben veel organisaties geleden onder de gevolgen van de coronacrisis. Diverse sectoren raakten overbelast. Anderen hadden juist te kampen met een afname van gebruik van of behoefte aan de door hen aangeboden producten en diensten. Toch bieden de ontwikkelingen door het coronavirus ook kansen voor verandering in de toekomst. Niet alles zal meer hetzelfde zijn na de crisis. Organisaties kunnen hier op inspelen.

Selectiecriteria

Wij nodigen maatschappelijke organisaties van harte uit zich aan te melden voor onze pro bono ondersteuning. Deze ondersteuning heeft in alle gevallen een in de tijd gedefinieerd karakter – over zowel duur als intensiteit worden vooraf afspraken gemaakt. Evenals over de aanpak, het team van adviseurs, te verwachten resultaat, etc.

De selectie van organisaties wordt gemaakt door Public Matters op basis van onderstaande criteria:

  • De organisatie, en het daaruit voortkomende verzoek, opereert op het snijvlak van overheid en samenleving;
  • De organisatie heeft beperkte kennis van public affairs en lobby;
  • De organisatie heeft bij voorkeur een ANBI-status;
  • De organisatie is niet gelieerd aan een politieke partij of land;
  • De onderwerpen zijn maatschappelijk of politiek niet controversieel;
  • Pro bono werkzaamheden die volgen uit het verzoek zijn tijdelijk van aard.
  • De organisatie heeft negatieve gevolgen ervaren naar aanleiding van de coronacrisis en kan middels public affairs ondersteuning haar positie verbeteren.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Maaike van Vliet via mvvliet@publicmatters.nl. Aanvragen worden op basis van genoemde criteria gewogen, dus in uw aanmelding dient u te benoemen waarom uw organisatie hieraan voldoet. Aanvragen voor projecten voor 2021 kunnen tot uiterlijk 12 februari worden ingediend.

Afbeelding: CC-BY Paul van der Velde ‘Dordrecht Voorstraat tijdens de COVID lockdown’ via Flickr

Het afgelopen jaar hebben veel organisaties geleden onder de gevolgen van de coronacrisis. Niet alles zal meer hetzelfde zijn na de coronacrisis. Organisaties kunnen hier op inspelen.

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.