Nieuws

Nacht van de Lobbyist: tijd voor een nieuwe lobbycultuur?

14-11-2022

Op 10 november 2022 vond de tweede Nacht van de Lobbyist plaats: de avond waarop belangenbehartigers, academici, studenten en beleidsmakers van gedachten wisselden over het lobbyvak. De avond werd geopend door Joris Luyendijk, waar hij vanuit zijn boek ‘De Zeven Vinkjes’ reflecteerde op de lobbycultuur. Na de opening vonden twee series deelsessies plaats, waarin ook collega Valérie Mendes de León aan het woord kwam.

In de deelsessie ‘Tijd voor een nieuwe lobbycultuur’ sprak Valérie samen met hoogleraar Public Affairs Caelestra Braun, NJR-voorzitter Kimberley Snijders en Joram Schollaardt, Public Affairs bij de Vogelbescherming. De sessie werd geopend met de vraag ‘Wat maakt jou tot een nieuwe lobbyist?’ Na een afweging van wat oude en nieuwe lobby zou betekenen, kwam het panel tot het antwoord dat een combinatie van meerdere perspectieven de nieuwe generatie lobbyisten kenmerkt. Voor collega Valérie betekent dit dat zij haar ervaringen als werkgroeplid public affairs bij de Jonge Klimaatbeweging inbrengt in haar werk bij Public Matters – en vice versa. De veelheid aan perspectieven en stemmen leverde verfrissende inzichten op.

Het panel ging vervolgens met het publiek in discussie over wat die nieuwe lobbycultuur dan betekent: is er wel een nieuwe lobbycultuur? Zijn de middelen niet gewoon veranderd? Of betekenen veranderingen in het politieke landschap dat lobbyisten nu meer nodig zijn dan normaal? Deze vragen en meer passeerden de revue. Uiteindelijk stelde Caelesta voor om de zeven vinkjes van de nieuwe lobbycultuur te benoemen: onder andere meer transparantie, samenwerking, pro bono lobbyen, burgerlobby, intolerantie voor lobbyen tegen het openbaar welzijn, lange termijn visie en lef.

Met veel nieuwe ideeën en gespreksstof verliet de groep de zaal, op naar de volgende Nacht van de Lobbyist.

"De veelheid aan perspectieven en stemmen leverde verfrissende inzichten op."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.