Nieuws

Hoe managen we de grote stroom aan beleidstukken?

25-08-2022

Sinds 1 juli 2021 maakt het kabinet de onderliggende departementale beslisnota’s bij Kamerstukken openbaar. Aanleiding hiervoor was het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, waarin werd gesteld dat de informatievoorziening aan het parlement adequater, opener en completer moet zijn. Het is onderdeel van een trend waarbij steeds meer beleidstukken openbaar worden gemaakt. Deze stroom aan data moet zorgen voor transparantie in beleidskeuzes. Voor iedereen die ‘Den Haag’ voor zijn of haar werk volgt, vormt dit echter een steeds grotere uitdaging.

Er lijken niet alleen steeds meer ministeriële brieven te worden geschreven, externe onderzoeken uitgevoerd en onderliggende beleidstukken vrijgegeven – ook de omvang neemt toe. Digitalisering heeft hier de afgelopen tien jaar een enorme rol in gespeeld. Dat betekent ook dat de inmiddels twintig Tweede Kamerfracties een behoorlijke kluif werk hebben om dit te analyseren en de regering te controleren. Datzelfde geldt voor media – die ook een controlerende functie hebben – en belangenbehartigers. Soms blijkt een ‘Haagse’ beslissing tot onmogelijkheden te leiden bij een gemeente, uitvoeringsorganisatie of bedrijf. Door de grote stroom aan brieven, nota’s, Kamervragen en rapporten gebeurt het steeds vaker dat stukken niet of te laat worden gelezen.

Robots doen het werk?

Om deze stroom aan documenten bij te houden en daar een filter op te hebben, laten we het werk steeds vaker over aan kunstmatige intelligentie, waaronder sommige algoritmes. Ze vormen de eerste filter en maken de stroom aan data beheersbaar voor hen die weten waar ze op moeten letten.

Dankzij inspanningen van de Open State Foundation is er meer aandacht voor de toegang tot beleidstukken. Bij gemeenten wordt nog een lappendeken aan systemen gebruikt, maar ook daar zijn steeds meer stukken wel openbaar. Ook de Tweede Kamer zelf heeft ervoor gezorgd dat alle stukken goed toegankelijk zijn en dat debatten online te volgen en terug te kijken zijn. Die transparantie en open data leiden ook in dit geval tot nog meer stukken en nog meer data. Door algoritmes maken we dit nog enigszins behapbaar, maar daar schuilt ook een risico.

Duiding en context

Het risico van politieke monitoring met kunstmatige intelligentie is het gebrek aan context. Niet alleen de context van de beleidsnota of de Kamerbrief, maar ook van de gebruiker zelf. Ook de eigen situatie is onderhavig aan actualiteit waardoor nieuws dat voorheen niet interessant was (en waar dus niet op werd geklikt) nu plots wel heel erg belangrijk is.

Alle tools die helpen bij het behapbaar maken van grote datastromen kunnen een goede aanvulling zijn voor iedereen die de politieke arena volgt. In ‘Brussel’ kent iedereen POLITICO. Maar wees bewust van de beperkingen van geautomatiseerde tools. Er is altijd een blinde vlek, net als bij de mens. Public Matters heeft daarom gekozen voor een combinatie waarbij digitale tools (zoals InfoMatters) helpen om informatie te filteren, maar een consultant altijd aandacht heeft voor de ‘Brusselse’ of ‘Haagse’ context en de actualiteit van de cliënt. Zo delen we niet alleen de informatie, maar adviseren ook direct wanneer actie ondernomen moet worden.

Meer weten over de monitoring van de ‘Haagse’ & ‘Brusselse’ ontwikkelingen en ons unieke systeem InfoMatters, waarmee u altijd op de hoogte bent van politiek-bestuurlijke ontwikkelingen? Neem vooral contact met ons op of kijk op deze pagina voor meer informatie.

"Public Matters heeft daarom gekozen voor een combinatie waarbij digitale tools helpen om informatie te filteren, maar een consultant altijd aandacht heeft voor de ‘Brusselse’ of ‘Haagse’ context en de actualiteit van de cliënt."

Public matters

Interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.