Team

Bij Public Matters werken public affairs, lobby en stakeholder management experts die allen werkervaring hebben opgedaan in parlement, bedrijf, ministerie of maatschappelijke organisatie. Bijvoorbeeld als medewerker van een Kamerlid/Europarlementariër/minister, als in-huis lobbyist of als ambtenaar. Adviseurs zijn bestuurlijk of maatschappelijk actief. Het in deze functies opgebouwde netwerk met ambtenaren, ministers, journalisten, Tweede-Kamerleden, opinieleiders, politiek assistenten, beleidsmedewerkers, etc. wordt ten dienste gesteld van cliënten. Dit beschikbare netwerk dient als afgeleide van de kennis hoe reputatie, standpuntbepaling en het proces van besluitvorming in de voor cliënten gewenste richting te beïnvloeden. Op basis van dag-tot-dag ervaring geven adviseurs praktijkgerichte training en workshops (waaronder de open-inschrijving lobbyen in Brussel-workshop). Public Matters introduceerde als eerste Nederlandse adviesbureau een gedragscode voor adviseurs en associés. 

 

Peter JG van Keulen (oprichter / directeur)

Met meer dan 25 jaar werkervaring op en rond het Binnenhof, is Van Keulen allround adviseur public affairs, lobby en stakeholder management. Hij ondersteunt cliënten uit uiteenlopende sectoren, adviseert public affairs professionals, en geeft lezingen en workshops, onder andere op de Campus Den Haag Universiteit Leiden.

Cees Westera (senior adviseur / partner)

Cees heeft meer dan 15 jaar ervaring als public affairs adviseur. Hij heeft als strategisch adviseur grote affiniteit met de energie- en gezondheidszorgsector. Binnen Public Matters is Cees naast zijn advieswerk ook verantwoordelijk voor de aansturing van het informatie- en monitorteam.

Pieter Walraven (senior adviseur / partner)

Pieter heeft meer dan 15 jaar ervaring in belangenbehartiging en strategische communicatie. Hij ondersteunt bestuurders bij het managen van overheidsrelaties en geeft trainingen op het gebied van public affairs en media. Collectieve belangenbehartiging door brancheorganisaties is zijn specialisme.

Fennand van Dijk (senior adviseur / partner)

Fennand is een inhoudelijk gedreven en hands-on adviseur public affairs, reputatiemanagement en business strategie. Hij ondersteunt bedrijven en organisaties die actief zijn in gereguleerde markten. Hij is de sparring partner van public affairs professionals. Fennand adviseert onder andere (internationale) cliënten de financiële dienstverlening en ICT/Telecom.

Bas Batelaan (senior adviseur / partner)

Bas is een allround public affairs en public relations professional, met uitgebreide werkervaring in Den Haag en Brussel. Bas was medewerker van enkele Tweede Kamerleden en was betrokken bij verschillende verkiezingscampagnes.

Noortje Thijssen (senior adviseur / partner)

Met ruim 12 jaar politieke ervaring adviseert Noortje over het beïnvloeden van politieke besluitvormingsprocessen. Noortje is een generalist, met bijzondere expertise op het gebied van de zorg en duurzame energie. Noortje treedt regelmatig op als spreker of gastdocent over politiek en beïnvloeding. Daarbij slaat ze de brug tussen de wetenschappelijke ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk van beïnvloeding.  

Hugo Lantain (senior adviseur)

Hugo adviseert cliënten in de gezondheidszorg en de juridische sector over de strategie en organisatie van hun public affairs. Hij is gespecialiseerd in stakeholdermanagement in bestuurlijk complexe omgevingen. Verder is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van trainingen en workshops op het gebied van lobby, bestuurlijke-sensitiviteit en public affairs voor brancheverenigingen, beroepsgroepen, ngo’s en bedrijven. Hugo adviseert diverse maatschappelijke initiatieven op een not-for-profit basis.​

Pieter van Schaijk (adviseur)

Pieter adviseert als generalist breed scala aan cliënten, met een focus in de financiële dienstverlening en infrastructuur- en mobiliteitssector over het omgaan met en beïnvloeden van politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Is daarnaast gespecialiseerd in de implementatie van Europese besluitvorming in Nederland. Geeft regelmatig gastcolleges en presentaties. 

Nick Spier (adviseur)

Als allround adviseur bij Public Matters geeft Nick cliënten advies over public affairs, stakeholdermanagement en strategische (digitale) communicatie. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met interimklussen bij cliënten. Nick is tevens verantwoordelijk voor het social media beleid van Public Matters. 

Lonneke Willems (junior adviseur)

Lonneke adviseert en ondersteunt cliënten, voornamelijk in de energiesector en gezondheidszorg. Lonneke werkte hiervoor als media analist bij een onderzoeksbureau.

Kaz de Bruijn (junior adviseur)

Kaz adviseert cliënten in de infrastructuur- en mobiliteitssector. Daarnaast is hij werkzaam op thema’s als juridische en burgerlijke wetgeving en finance.

Evelien van Riel (junior adviseur)

Bij Public Matters houdt Evelien zich bezig met diverse sectoren, waaronder de financiėle-, ICT en zorgsector. Zij werkte hiervoor in de Tweede Kamer als persoonlijk medewerker van een Kamerlid.
 

Esmée Gemke (junior adviseur)

Esmée ondersteunt en adviseert cliënten, voornamelijk in de gezondheidzorg.
Esmée studeerde Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties (BA) en Godsdienstwetenschappen (BA) aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Bram Joanknecht (junior adviseur)

Bram adviseert cliënten in zowel de profit als de not-for profit sector en houdt zich bezig met thema’s als energie, gezondheidszorg en milieu. 

Jan van der Voet (junior adviseur)

Jan adviseert en ondersteunt diverse cliënten die invloed willen uitoefenen in de lokale of nationale politiek-ambtelijke arena. Hiervoor werkte hij bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waar hij onder andere een jaar werkzaam was voor de gemeente Rotterdam als Bestuursadviseur Jeugd.

Najlaa El Amri (secretaresse)

Als Office Assistant bij Public Matters zorgt Najlaa er vooral voor dat alles op kantoor goed georganiseerd verloopt, variërend van de dagelijkse kantoorzaken tot betrokkenheid bij seminars en workshops.

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »

Werkgeversbolwerk ‘begint steeds meer op de FNV te lijken’

17-05-2018 Het is de derde dinsdag van januari en de maat is vol voor Michaël van Straalen. De voorzitter van MKB-Nederland heeft zojuist gehoord dat er over twee dagen een 'diner pensant' plaatsvindt in de Malietoren, het kantoor aan de Haagse Bezuidenhoutseweg dat zijn club deelt met grote broer VNO-NCW. Een select gezelschap van zo'n vijfentwintig invloedrijke lobbyisten zal filosoferen over de onderkant van de arbeidsmarkt — op persoonlijke uitnodiging van Hans de Boer, de voorzitter van VNO-NCW. Van Straalen is bewust overgeslagen, wordt hem verteld.
Verder lezen »

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »