​Privacy statement

Privacy statement
 
Public Matters vindt de privacy van bezoekers van haar website belangrijk en respecteert deze. In dit privacy statement leest u hoe Public Matters met uw persoonsgegevens omgaat.
 
Welke gegevens worden verzameld?
Als u de website van Public Matters bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Bij bezoek aan de website worden zodoende geen persoonsgegevens verzameld of anderszins verwerkt. Public Matters is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website, met als doel om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren alsmede om meer gerichte informatie op de website te zetten, teneinde de dienstverlening en het gebruik van de website van Public Matters te optimaliseren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, de tijdstippen en de duur van het bezoek en welke pagina’s het meest worden bezocht. Public Matters maakt daarvoor gebruik van cookies en Google Analytics. Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Zo krijgt Public Matters bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan de website afleggen. Gegevens die worden vastgelegd zijn onder andere het IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en zoekhistorie. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
 
Indien u persoonlijke gegevens (NAW-gegevens alsmede telefoonnummer en e-mailadres) invult in het contact- of sollicitatieformulier, worden deze gegevens uitsluitend verwerkt zodat conform uw verzoek, contact met u kan worden opgenomen (naar aanleiding van uw vraag of sollicitatie). 
 
Bescherming gegevens
Public Matters gaat zorgvuldig om met uw gegevens en behandelt deze gegevens vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven of instellingen buiten Public Matters.
 
Public Matters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Public Matters toegang hebben tot uw gegevens, zijn gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Bewaartermijn
Public Matters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de verwerking noodzakelijk was.
 
De persoonsgegevens van sollicitanten worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de sollicitant en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met ondubbelzinnige toestemming van de sollicitant gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.
 
Links
Op de website van Public Matters staan links naar websites van andere organisaties. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Het privacy statement van Public Matters is dan niet meer van toepassing. Public Matters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. 
 
Rechten 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming verleent een aantal rechten. Zo mag u - indien uw gegevens door Public Matters worden vastgelegd - ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen.
 
Wijzigingen
Public Matters behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook te actualiseren, aan te passen of te wijzigen. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van het actuele privacy statement op de hoogte bent. 
 
Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van Public Matters, kunt u contact opnemen met Cees Westera, 070-3046499  / cwestera@publicmatters.nl.
 

'Nu de kloof groeit, moeten lobbyisten harder werken'

03-11-2018 'Jullie zijn graaiers!' 'Maar júllie zijn onbetrouwbaar.' Zeker dit jaar branden politici en zakenmensen elkaar regelmatig af. Dat is goed voor de portemonnee van lobbyisten, zegt oprichter van Public Matters Peter van Keulen (51) vandaag in het Financieele Dagblad. 'Maar voor het debat is het slecht.'
Verder lezen »

Siem en Laura versterken team Public Matters

01-11-2018 Siem Pelgrom en Laura Vermeulen versterken het team van public affairs en lobby adviesbureau Public Matters. Vanwege verdere groei zocht Public Matters twee stevige junior adviseurs met eerdere ervaring binnen het vakgebied. Met Siem en Laura heeft Public Matters twee talentvolle aanwinsten gevonden die een actieve bijdrage gaan leveren aan de verdere innovatie, groei en excellentie van het bureau. 
Verder lezen »

Succesvolle management buy-in Public Matters

18-10-2018 Nieuw partnership public affairs en lobbyadviesbureau gaat voor excellentie, innovatie en groei
Verder lezen »

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
Verder lezen »