​Privacy statement

Privacy statement
 
Public Matters vindt de privacy van bezoekers van haar website belangrijk en respecteert deze. In dit privacy statement leest u hoe Public Matters met uw persoonsgegevens omgaat.
 
Welke gegevens worden verzameld?
Als u de website van Public Matters bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Bij bezoek aan de website worden zodoende geen persoonsgegevens verzameld of anderszins verwerkt. Public Matters is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website, met als doel om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren alsmede om meer gerichte informatie op de website te zetten, teneinde de dienstverlening en het gebruik van de website van Public Matters te optimaliseren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, de tijdstippen en de duur van het bezoek en welke pagina’s het meest worden bezocht. Public Matters maakt daarvoor gebruik van cookies en Google Analytics. Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Zo krijgt Public Matters bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan de website afleggen. Gegevens die worden vastgelegd zijn onder andere het IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en zoekhistorie. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
 
Indien u persoonlijke gegevens (NAW-gegevens alsmede telefoonnummer en e-mailadres) invult in het contact- of sollicitatieformulier, worden deze gegevens uitsluitend verwerkt zodat conform uw verzoek, contact met u kan worden opgenomen (naar aanleiding van uw vraag of sollicitatie). 
 
Bescherming gegevens
Public Matters gaat zorgvuldig om met uw gegevens en behandelt deze gegevens vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven of instellingen buiten Public Matters.
 
Public Matters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Public Matters toegang hebben tot uw gegevens, zijn gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Bewaartermijn
Public Matters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de verwerking noodzakelijk was.
 
De persoonsgegevens van sollicitanten worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de sollicitant en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met ondubbelzinnige toestemming van de sollicitant gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.
 
Links
Op de website van Public Matters staan links naar websites van andere organisaties. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Het privacy statement van Public Matters is dan niet meer van toepassing. Public Matters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. 
 
Rechten 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming verleent een aantal rechten. Zo mag u - indien uw gegevens door Public Matters worden vastgelegd - ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen.
 
Wijzigingen
Public Matters behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook te actualiseren, aan te passen of te wijzigen. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van het actuele privacy statement op de hoogte bent. 
 
Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van Public Matters, kunt u contact opnemen met Cees Westera, 070-3046499  / cwestera@publicmatters.nl.
 

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »

Twee nieuwe trainees van start bij Public Matters

03-09-2018 Met de start van het nieuwe politieke jaar starten er twee nieuwe trainees bij public affairs en lobbyadviesbureau Public Matters: Menno Verbeek (23) en Tessa Lansbergen (24).
Verder lezen »

​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »