Over ons

Als public affairs en lobby-adviesbureau is Public Matters actief in een niche van strategische beleidsbeïnvloeding en communicatie. Adviseurs beschikken over multidisciplinaire expertise van uiteenlopende sectoren, waaronder zorg, ICT, energie, transport, telecom, maritiem, financiële dienstverlening, retail, vastgoed, visserij, food, woningmarkt. Kortom, alle sectoren waarin omgevingsfactoren raken aan het snijvlak tussen bedrijfsleven en overheid.
Primaire focus: adviseren over proces, strategie en ondersteuning bij uitvoering. Actieve speelveld: Nederland en ‘Brussel’. Het bureau is onafhankelijk en werkt samen in Europa en daarbuiten met een internationaal netwerk.
Kernwaarden: deskundig, transparant en creatief.
 
In 2001 is Public Matters opgericht en gevestigd in Babylon, Den Haag. Het kantoor verhuisde in 2016 door verdere groei naar de Bezuidenhoutseweg 101, naast het ministerie van Economische Zaken. In 2011 werd daar `De Lobby` aan het kantoor toegevoegd.

Sinds 2002 ondersteunen de adviseurs van Public Matters jaarlijks ten minste één organisatie pro bono. Public Matters is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Machiavelli en is hoofdsponsor.

Adviesexpertise van Public Matters is gericht op:

Adviseren hoe issues & stakeholders te managen

Bepalen hoe een issue(s) dat acuut aandacht van een organisatie vraagt, te framen, duiden en managen. Door een reputatie te ontleden, analyseren en te kantelen. Creatief vaststellen wat te doen. Of het nu dag-tot-dag activiteiten betreft of in een geval van crisis die acuut (re)actie verwacht. Binnen alle lagen van een organisatie: van Raad van Bestuur tot de 'lijn', van directie tot PA-manager, van achterban tot NGO. Met inachtneming van realistische doelstellingen en het managen van in- en extern draagvlak en stakeholders. Het kader bepalen voor een plan van aanpak en regie voeren bij een effectieve campagne. Door het opstellen van een position paper of het arrangeren van een gesprek, tot het ontwikkelen van een digital advocacy campagne en het maken van een stakeholder-analyse, het voorbereiden en begeleiden bij een parlementaire enquête of het managen van een staatssteun proces. Klankbord, praatpaal en sparring-partner. Denken (strategie) en doen (uitvoeren). In gemeente, provincie, 'Den Haag' en/of 'Brussel'.
 
Meer weten? Neem dan contact op met Pieter Walraven of Bas Batelaan.

Organiseren van effectieve belangbehartiging

Hoe de public affairs/lobby- en corporate communicatiediscipline in een organisatie te verankeren. Inventariseren van behoeften en competenties. Bepalen van een effectieve structuur. Waar nodig rekrutering van de juiste in-huis specialist. Verzorgen van trainingen zowel in-huis als open-inschrijving. En ook: organiseren, faciliteren en beheren van samenwerkingsverbanden.
Voor het tijdelijk versterken van de public affairs organisatie wordt de juiste deskundigheid gezocht en gedetacheerd. Deze tijdelijke versterking is snel inzetbaar op elk gewenst niveau, biedt een strategisch klankbord en is in staat om te accelereren indien actuele politieke ontwikkelingen daarom vragen. Door discreet en proactief te adviseren kan een organisatie zelf de belangen effectief behartigen. Met als doel het duurzaam versterken van het eigen externe profiel.
 
Vragen over detachering, trainingen of organisatieadvies? Neem dan contact op met Peter van Keulen of Hugo Lantain.

Anticiperen op actuele ontwikkelingen

Cliënten in staat stellen om snel en effectief in te spelen op actuele ontwikkelingen. In de politieke arena, maatschappelijke omgeving, (social) media en bij ministeries. Het analyseren, filteren en duiden van ontwikkelingen en direct adviseren over vervolgstappen zodat u direct weet welke actie u kunt ondernemen. Of welk standpunt u in kunt nemen.
Proactief vooruit denken in het besluitvormingsproces, het managen van uw reputatie en adviseren over de context van een issue, over de juiste stakeholders en de juiste timing voor uw acties. Zorgen dat de juiste mensen in de organisatie die juiste informatie ontvangen en direct weten wat te doen.
 
Public Matters zorgt dat “intelligence” naadloos aansluit op uw behoefte en belang. Wij bieden:
  • Ogen en oren. Adviseurs die uw organisatie door en door willen kennen en moeten begrijpen. Vooruitkijkend en met oog voor de lange termijn. Scheiden van nice-to-know en need-to-know. Altijd paraat, dus ook buiten kantoortijden, en beschikbaar om u te adviseren over de actualiteit, context, impact en vooral: welke concrete actie u kunt ondernemen.
  • Stakeholdermanagement. Wie zijn uw stakeholders, wat zijn hun belangen en wat is hun agenda? Cliënten in staat stellen om in dialoog te gaan met stakeholders en hen op de juiste wijze te benaderen.
  • Politieke monitoring. Het filteren, duiden van alle relevante politieke en beleidsmatige ontwikkeling. Nooit verrast worden door ‘Haagse’ ontwikkelingen. Dat doen we met InfoMatters dat cliënten in staat stelt om meerdere issues en stakeholders te volgen en te zorgen dat de juiste mensen op het moment de juiste informatie ontvangen. Een gebruiker van InfoMatters weet exact wat er speelt en krijgt een analyse op-maat van een adviseur van Public Matters. Hiervoor is tevens een innovatieve app beschikbaar. Daarnaast werkt Public Matters met ContactMatters waarin informatie over belangrijke beleidsmakers 24/7 beschikbaar en actueel is. Voorts krijgt een client met de LobbyAgenda inzicht in alle agendamomenten die van belang zijn.
Wilt u weten hoe u kunt anticiperen op beleids- en politieke ontwikkelingen? Neem dan contact op met Cees Westera.

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »