Over ons

Als public affairs en lobby-adviesbureau is Public Matters actief in een niche van strategische beleidsbeïnvloeding. Adviseurs beschikken over multidisciplinaire expertise van uiteenlopende sectoren, waaronder zorg, ICT, energie, transport, telecom, maritiem, financiële dienstverlening, retail, vastgoed, visserij, food, woningmarkt. Kortom, alle sectoren waarin gewerkt wordt op het snijvlak tussen bedrijfsleven en overheid.
Primaire focus: adviseren over proces, strategie en ondersteuning bij uitvoering. Actieve speelveld: Nederland en ‘Brussel’. Het bureau is onafhankelijk en werkt samen in Europa en daarbuiten met een internationaal netwerk.
Kernwaarden: deskundig, transparant en creatief.
 
In 2001 is Public Matters opgericht en gevestigd in Den Haag. Vanaf 2006 is het kantoor gevestigd op de Bezuidenhoutseweg 101, naast het ministerie van Economische Zaken. 
In 2011 werd "De Lobby" geopend op de Bezuidenhoutseweg 101.

Sinds 2002 ondersteunen de adviseurs van Public Matters jaarlijks ten minste één organisatie pro bono. Public Matters is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Machiavelli en is hoofdsponsor.

Adviesexpertise van Public Matters is gericht op:

Adviseren hoe issues & stakeholders te managen

Bepalen hoe een issue(s) dat acuut aandacht van een organisatie vraagt, te framen, duiden en managen. Door een reputatie te ontleden, analyseren en te kantelen. Creatief vaststellen wat te doen. Of het nu dag-tot-dag activiteiten betreft of in een geval van crisis die acuut (re)actie verwacht. Binnen alle lagen van een organisatie: van Raad van Bestuur tot de 'lijn', van directie tot PA-manager, van achterban tot NGO. Met inachtneming van realistische doelstellingen en het managen van in- en extern draagvlak en stakeholders. Het kader bepalen voor een plan van aanpak en regie voeren bij een effectieve campagne. Door het opstellen van een position paper of het arrangeren van een gesprek, tot het inzetten van social media en het maken van een stakeholder-analyse, of het voorbereiden en begeleiden bij een parlementaire enquête. Klankbord, praatpaal en sparring-partner. Denken (strategie) en doen (uitvoeren). In gemeente, provincie, 'Den Haag' en/of 'Brussel'.
 
Meer weten? Neem dan contact op met Pieter Walraven of Bas Batelaan.

Organiseren van effectieve belangbehartiging

Hoe de public affairs/lobby-discipline in een organisatie te verankeren. Inventariseren van behoeften en competenties. Bepalen van een effectieve structuur. Waar nodig rekrutering van de juiste in-huis specialist. Verzorgen van trainingen zowel in-huis als open-inschrijving. En ook: organiseren, faciliteren en beheren van samenwerkingsverbanden.
Voor het tijdelijk versterken van de public affairs organisatie wordt de juiste deskundigheid gezocht en gedetacheerd. Deze tijdelijke versterking is snel inzetbaar op elk gewenst niveau, biedt een strategisch klankbord en is in staat om te accelereren indien actuele politieke ontwikkelingen daarom vragen. Door discreet en proactief te adviseren kan een organisatie zelf de belangen effectief behartigen. Met als doel het duurzaam versterken van het eigen externe profiel.
 
Vragen over detachering, trainingen of organisatieadvies? Neem dan contact op met Peter van Keulen of Hugo Lantain.

Anticiperen op actuele ontwikkelingen

Cliënten in staat stellen om snel en effectief in te spelen op actuele ontwikkelingen. In de politieke arena, (social) media, bij ministeries en in het maatschappelijk veld. Het analyseren, filteren en duiden van beleidsontwikkelingen en direct adviseren over vervolgstappen zodat u direct weet welke actie u kunt ondernemen. Of welk standpunt u in kunt nemen.
Proactief vooruit denken in het besluitvormingsproces en adviseren over de context van een issue, over de juiste stakeholders en de juiste timing voor uw acties. Zorgen dat de juiste mensen in de organisatie die juiste informatie ontvangen en direct weten wat te doen.
 
Public Matters zorgt dat “intelligence” naadloos aansluit op uw behoefte en belang. Wij bieden:
  • Ogen en oren. Adviseurs die uw organisatie door en door willen kennen en moeten begrijpen. Vooruitkijkend en met oog voor de lange termijn. Scheiden van nice-to-know en need-to-know. Altijd paraat, dus ook buiten kantoortijden, en beschikbaar om u te adviseren over de actualiteit, context, impact en vooral: welke concrete actie u kunt ondernemen.
  • Stakeholdermanagement. Wie zijn uw stakeholders, wat zijn hun belangen en wat is hun agenda? Cliënten in staat stellen om in dialoog te gaan met stakeholders en hen op de juiste wijze te benaderen.
  • Politieke monitoring. Het filteren, duiden van alle relevante politieke en beleidsmatige ontwikkeling. Nooit verrast worden door ‘Haagse’ ontwikkelingen. Dat doen we met InfoMatters dat cliënten in staat stelt om meerdere issues en stakeholders te volgen en te zorgen dat de juiste mensen op het moment de juiste informatie ontvangen. Een gebruiker van InfoMatters weet exact wat er speelt en krijgt een analyse op-maat van een adviseur van Public Matters. Hiervoor is tevens een innovatieve app beschikbaar. Daarnaast werkt Public Matters met ContactMatters waarin informatie over belangrijke beleidsmakers 24/7 beschikbaar en actueel is. Voorts krijgt een client met de LobbyAgenda inzicht in alle agendamomenten die van belang zijn.
Wilt u weten hoe u kunt anticiperen op beleids- en politieke ontwikkelingen? Neem dan contact op met Cees Westera.

Verboden toegang Monsanto niet meer welkom in Europees Parlement

02-10-2017 Lobbyisten van Monsanto mogen zich niet meer in het Europees Parlement vertonen. Dat hebben de voorzitters van de partijen uit het parlement donderdag unaniem besloten, meldden verschillende Europese media waaronder The Guardian.
Verder lezen »

Terugblik aftrap parlementaire jaar met Roemer (SP) en Segers (CU)

22-09-2017 Stichting Machiavelli trapte op dinsdag 5 september traditiegetrouw het parlementaire jaar af in Nieuwspoort met twee fractievoorzitters. 
Verder lezen »

​Waar blijft de Europese burger-lobbyist?

04-09-2017 Commentator Caroline de Gruyter schrijft wekelijks een column over politiek en Europa in het NRC. Deze week over de (burger)lobby in Brussel. 
Verder lezen »

Aftrap parlementaire jaar 2017-2018

21-08-2017 De Stichting Machiavelli trapt op de eerste Kamerdag traditiegetrouw het nieuwe parlementaire jaar af met twee fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Dit jaar zijn dit Emile Roemer (SP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Public Matters is trotse hoofdsponsor van de Stichting Machiavelli.
Verder lezen »