Opinie

Adviseurs van Public Matters geven workshops over public affairs, communicatie/issue management en lobbyen. Tevens geven zij regelmatig hun visie op het public affairs- en lobby-vak in dagbladen, vaktijdschriften en andere media. Met als doel een bijdrage te leveren aan de bekendheid en ontwikkeling van de professie. Onderstaand hiervan een selectie.

Lokale partijen toegankelijker voor belangenbehartigers?

16-03-2018 Door Pieter van Schaijk
Het aantal raadszetels dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt veroverd door een lokale politieke partij stijgt al decennia. Er zijn inmiddels gemeenten waar geen enkele nationale partij meer aan de lokale verkiezingen meedoet.

Wie bepaalt de toekomst van winkelcentra?

10-11-2017 Door Pieter Walraven 
Terwijl heel Nederland maandenlang kijkt naar het formatieproces en gist wat er in een regeerakkoord gaat komen, wordt het verschil tussen gratis of betaald parkeren en de toekomst van veel winkelgebieden ergens anders gemaakt. Dit wordt bepaald in de periode na 21 maart 2018.

Stilte voor de (politieke) cyberstorm?

26-09-2017 Door Sharon Doornenbal
We staan aan de vooravond van de presentatie van het nieuwe regeerakkoord van Kabinet Rutte III. Politiek Den Haag staat in de startblokken – dit na een relatief rustige periode waarin het demissionaire kabinet zich nauwelijks heeft gebogen over nieuwe wets- en beleidsvoorstellen en er politiek gezien weinig was waarover besloten kon worden. Maar dit gaat veranderen… In de politieke actualiteit op tech-gebied staat cybersecurity met stip op nummer 1.

Controversieel tech-beleid!?

10-04-2017 Door Sharon Doornenbal
Krap een maand na de Tweede Kamerverkiezingen begint de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer langzamerhand steeds meer gestalte te krijgen. De fracties hebben hun voorlopige portefeuilleverdeling bekend gemaakt en in de afgelopen weken hebben de eerste debatten en vergaderingen plaatsgevonden. Er wordt nu volop gespeculeerd over de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks: welke thema’s liggen er op de onderhandelingstafel en voor een later stadium, wie maken straks deel uit van het kabinet?

Over Trump, lobbyen en transparantie in Nederland

16-11-2016 Door Peter van Keulen
In oktober noemde Donald Trump Washington corrupt. En om de door hem gesignaleerde cyclus van corruptie te doorbreken moet een “drain the swamp” worden gerealiseerd. 

De staat van de public affairs professie

08-08-2016 Door Peter van Keulen
Inleiding uit de publicatie Informatie en Invloed in de Tweede Kamer - Onderzoek onder Kamerleden naar toegang tot informatie. In 2007 gaf zo’n 56% van de leden van de Tweede Kamer aan voldoende tot veel vertrouwen in lobbyisten te hebben. Dat bleek uit het door Public Matters uitgevoerde onderzoek “Lobbyisten vertrouwd?!”.

Voer discussie over lobbytransparantie fundamenteel

09-05-2015 Door Peter van Keulen
Wat hebben “transparantie” en “vrede op aarde” met elkaar gemeen? Je kunt er niet tegen zijn. Toch ben ik weinig enthousiast over het voorstel van de PvdA om tot transparantie van lobbyen te komen. Het voorstel is onnodig, incompleet en eenzijdig. Onnodig omdat het een oplossing biedt voor een niet bestaand probleem. Incompleet omdat weinig samenhangende en halve maatregelen worden beschreven. En eenzijdig omdat slechts vanuit één perspectief naar lobbyen wordt gekeken.

Brancheorganisaties niet pionieren maar terug naar de kern

30-04-2015 Onlangs presenteerde Berenschot een boek over grensverleggende brancheorganisaties.

Hoe lobbyen de democratie versterkt

10-04-2015 Op 9 april jl. presenteerde de zelfbenoemde anticorruptiewaakhond Transparancy International Nederland (TI) een onderzoek waarin het Nederlandse lobbyproces als ondoorzichtig werd gekwalificeerd. Hoewel het onderzoeksrapport van TI 85 bladzijden dik is, zijn zowel de conclusie - op basis van vooral kwalitatief onderzoek - als de aanbevelingen flinterdun.

Gehoord aan een ronde tafel

13-10-2014 Een bijdrage van Peter van Keulen aan Nieuwspoort Nieuws (10 oktober 2014).

Vertrouwen in de politiek?

20-06-2014 Op donderdag 19 juni jl. vond een besloten ontbijtbijeenkomst van Public Matters plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaven Rogier van der Sande (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en Han ten Broeke (lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal) hun visie op het thema: "Vertrouwen in de politiek: een kwestie van geloven of handelen?"

Quick step of wals?

20-05-2014 Op 23 april sprak de Tweede Kamer met de minister van Buitenlandse Zaken over de verbetering van informatievoorziening door het kabinet over Europa. De Kamer had Alexander Pechtold als rapporteur benoemd in haar rituele dans meer grip te krijgen op het Europese besluitvormingsproces.

Radio I interview Miriam Offermans over lobbyen

03-02-2014 Het Radio I programma "Werklunch" (NCRV) besteedt aandacht aan lobbyen naar aanleiding van de start van het nieuwe parlementaire jaar.

MKB moet op agenda van de Kamer

03-02-2014 Gaat het CDA-plan van afgelopen vrijdag de problemen van zelfstandige ondernemers prominent op de politieke agenda zetten?

Vertrouwen in Rutte II vanuit internationaal perspectief

29-01-2013 Op 28 januari was Yves Leterme, adjunct secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en voormalig premier van België, op uitnodiging van Public Matters te gast in Den Haag.

Waar zijn de lobbyisten?

14-01-2013 Er is een nieuw kabinet! Kan creatief Nederland opgelucht ademhalen?

Nut en noodzaak van de "Lobbyparagraaf"

24-09-2012 Als het aan PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester ligt moet iedere minister en staatssecretaris die een wetsvoorstel indient bij de Tweede Kamer een speciale paragraaf toevoegen over contacten, argumenten en belangen die door lobbyisten zijn bijgedragen.

Lobbyisten nu al bezig met formatie

10-09-2012 De verkiezingscampagne is nog in volle gang, maar de lobbyist probeert het politiek proces altijd een stap voor te zijn.
Veel kiezers moeten nog beslissen op welke partij ze woensdag gaan stemmen, maar lobbyist Peter van Keulen werkt al aan zijn ‘koffiediklijst’. Op dit papiertje staan namen van vier of vijf kandidaat-bewindslieden van elke partij.

Ladies of the lobby

22-08-2012 Nieuwe verkiezingen een feest voor de democratie een nachtmerrie voor de lobbyist. Ze blijven het liefst onzichtbaar, maar exclusief voor Vogue doen vier lobbyisten een boekje open.

Welkom in de Tweede Kamer

22-08-2012 Interview Peter van Keulen (Public Matters) over lobbyen in Den Haag voor het magazine Vee & Vlees (augustus 2012).

Contact lobbyisten met politiek is al transparant

09-07-2012 Als het aan PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester ligt moet iedere minister en staatssecretaris die een wetsvoorstel indient bij de Tweede Kamer een speciale paragraaf toevoegen over contacten, argumenten en belangen die door lobbyisten zijn bijgedragen. Dit is een onzalig en onzinnig voorstel.

Lobbyregister is een halve maatregel (opinieartikel FD 1/2-8 2011)

08-08-2011 De Tweede Kamer der Staten- Generaal bepaalde op 20 juni dat lobbyisten zich eerdaags moeten registreren. De toelichting suggereert dat lobbyisten van bedrijven zo uit de Kamer geweerd worden en dat dit lobbyregister onduidelijkheid wegneemt wie welke belangen vertegenwoordigt op het Binnenhof. Een naïeve suggestie.

Lobbyen voor Lagarde

27-05-2011 Christine Lagarde staat op het punt benoemd te worden tot IMF-topbaas.

BNR Nieuwsradio

03-12-2010 Interview op BNR Nieuwsradio over lobbyen in het algemeen en specifiek over het WK voetbal 2018.

Wereldomroep

26-08-2010 Een lobby-adviseur van Public Matters sprak met twee Kamerleden over lobbyen.

De Beroepsvereniging voor Public Affairs bestaat 10 jaar. Tijd voor een feestje?

07-09-2009 Op de Derde Dinsdag van september 1999 ging het Public Affairs Platform ‘live’. Dit Platform
vormde het organisatorische fundament voor de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA).
Op de Derde Dinsdag van september 1999 ging het Public Affairs Platform ‘live’. Dit Platform
vormde het organisatorische fundament voor de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA).
Tien jaar later en met Prinsjesdag 2009 in aantocht, een mooi moment om de ‘staat van de
verenigde PA-professionals’ te bezien. En belangrijker: om vanaf de zijlijn vooruit te kijken waar
mogelijke uitdagingen voor de beroepsorganisatie van Nederlandse public affairs-professionals
de komende jaren zouden kunnen liggen.

Lobbyen en de gemeente

07-09-2009 Interview op BNR Nieuwsradio met een wethouder, twee branche-organisaties en een consultant-lobbyist van Public Matters.

Zorg voor transparante lobby

24-04-2009 Artikel op de opiniepagina van het Financieele Dagblad naar aanleiding van uitspraken van Eurocommissaris Kallas over lobbyende denktanks in Brussel.

Artikel met een vergelijking tussen lobbyen in de Verenigde Staten en Europa/Nederland

19-10-2008 Artikel met een vergelijking tussen lobbyen in de Verenigde Staten en Europa/Nederland.
Amerikaanse lobbyisten hebben een slechte naam. Hun vak wordt geassocieerd met schandalen,
duistere deals en corruptie. Zelf zijn de ‘hired guns’ zich van geen kwaad bewust. Ze informeren
congresleden en helpen hen bij het maken van lastige keuzes. Lobbyen is niet louche, maar
onbegrepen, vinden ze. En dat is een van de weinige overeenkomsten met hun Nederlandse collega’s.

Desmet Live

26-05-2008 Naar aanleiding van de discussie over transparantierichtlijnen voor lobbyisten in Brussel organiseerde Desmet Live een debat.

Een goede lobbyist heeft niks te verbergen

14-05-2008 Artikel op de opiniepagina van de Volkskrant naar aanleiding van een publicatie over de invloed van lobbyisten in Brussel.

Launch van How Washington Works

07-02-2008 Nu met Super Tuesday de volgende fase van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten is aangebroken, is de inschrijving gestart voor How Washington Works 2008.

Magazine PM over het lobby-onderzoek

10-10-2007 Met een korte weergave en reacties op het onderzoek dat op 8 november wordt gepresenteerd.

Lobby om Van Gelder naar Spelen te krijgen

14-09-2007 Lobby Algemeen Dagblad om Yuri van Gelder naar Olymipsche Spelen te krijgen

Lobby-onderzoek

31-08-2007 Uit een inventarisatie onder 150 Kamerleden blijkt dat één op de vijf Kamerleden geen tot weinig vertrouwen heeft in lobbyisten.
Tabakslobbyisten genieten het minst vertrouwen: 80% van de Kamerleden heeft geen vertrouwen in hen. Lobbyisten die namens de transportsector belangen behartigen worden het meest vertrouwd: 88% van de Kamerleden heeft redelijk tot veel vertrouwen in hen.

Minister-president en Nieuwspoort

13-03-2007 Onlangs heeft een aantal journalisten hun verontwaardiging uitgesproken over het vertrek van de wekelijkse persconferentie van de minister-president uit Perscentrum Nieuwspoort naar het ministerie van Algemene Zaken.

Consequenties lobbyisten na val Balkenende II

12-07-2006 Naar aanleiding van de val van het Kabinet Balkenende II,

Van Keulen over lobbyen

17-06-2006 Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant

Lobby draait om kracht van het argument

01-05-2006 Een openbaar register voor lobbyisten in Brussel is een schijnoplossing.

Jack Abramoff in Den Haag?

01-01-2006 Nu lobbyist Jack Abramoff in Washington DC diepe kraters slaat in het politieke landschap is het goed ons af te vragen of hij in Den Haag een evenknie heeft.
Diegenen die weten dat ik consultantlobbyist ben, hebben mij afgelopen weken regelmatig de vraag gesteld of de Nederlandse Jack Abramoff bestaat. In deze bijdrage het antwoord.

Reactie op voorstel Brusselse wetgeving lobbyisten

01-06-2005 Komend najaar lanceert EU-commissaris Siim Kallas zijn 'European Transparancy Initiative'.
Een groep van 140 nongouvernementele organisaties gaf onlangs alvast een schot voor de boeg voor het working document en vroeg de Europese Commissie om te komen met wetgeving die het lobbyisten in Brussel verplicht om openbaar te maken voor wie ze werken en wie hun betaalt. Deze oproep is een schijnoplossing voor een virtueel probleem: wetgeving voor lobbyisten is niet alleen onnodig en onwerkbaar, het leidt ook tot minder in plaats van meer transparantie.

Inleiding in het boekje 'Lobbyen voor een nieuw regeerakkoord'

01-06-2003 Het lobbyvak in Nederland professionaliseert: het wordt breder én dieper.
Breder omdat de lobbyist zich van een steeds groter wordend instrumentarium bedient om zijn belang gehoord te krijgen. Dieper omdat datzelfde instrumentarium steeds meer strategisch en verfijnd wordt ingezet.

Artikel Elsevier over het 'Haags belangenparadijs'

10-08-2002 Lobbyisten verwachten eerder meer werk dan minder met de komst van nieuwe gezichten in kabinet en parlement.
Ze leggen contacten tussen maatschappij en politiek. Door de dalende economie en de veranderendeHaagse wind verwachten ze meer opdrachten te krijgen. Volop kansen voor belangenbehartigers:'Nieuwe kamerleden moeten wegwijs worden gemaakt in het spel tussen parlement, departement,lobbyist en maatschappij.

Speech Jaarbijeenkomst Beroepsvereniging voor Public Affairs

10-06-2002 On behalf of the Dutch Society of Public Affairs I have the honor of welcoming you to this lunchmeeting.
Dames en heren, Ladies and gentlemen,

Recensie van Machiavelli in Brussels, The art of lobbying in the EU Rinus van Schendelen

27-05-2002 Europees wetenschappelijk marktleider op het gebied van lobbyen is ongetwijfeld de Rotterdamsepoliticoloog Rinus van Schendelen.

Witte Huis maakt slimme keuze met zijn PR-adviseur

02-01-2002 In het Financieel Dagblad van 14 november stond een artikel over de "PRkoningin"
die de VS moet "verkopen".

Veramerikanisering van onze verkiezingscampagnes?

20-12-2001 Onlangs maakte de Partij van de Arbeid bekend geen prijs meer te stellen op de jaarlijkse bijdrage van een verzekeraar die - wegens historische banden - jaarlijks Fl 85.000 in de partijkas stortte.

Vuilnisbak op het Binnenhof

01-09-2001 In het 142 pagina's tellend boekje De Wandelgang, Lobbyen in de politiek beschrijven 13 eminences grises van de vaderlandse politiek hun ervaringen met de politieke lobby.

Twee jaar 'quarantaine'?

01-01-2001 Onlangs laaide de discussie weer op of een bewindspersoon al dan niet de belangen van een organisatie mag behartigen in zijn bekende politieke- en ambtelijke arena, zodra hij uit zijn "publieke taak" is ontheven.

Regels voor lobbyen

01-09-1999 In Washington D.C. werd vorig jaar 1,42 miljard dollar besteed aan lobbyen, door ruim 20.000 geregistreerde lobbyisten, een toename van respectievelijk 13 en 37 procent ten opzichte van 1997.

Management of manipulatie?

01-01-1999 Als politicus je media-management goed op orde hebben wordt al snel geassocieerd met een doelbewust streven naar manipulatie van het nieuws.

Demonstreren heeft best nut

01-12-1998 In het Algemeen Dagblad van 10 december jl. betoogden de Nederlandse lobbynestoren Pauw en Van Schendelen in een commercial voor hun nieuwe boek, dat demonstreren niet tot het instrumentarium van de lobbyist gerekend moet worden.
De auteurs verwijten betogers die op het Binnenhofbeleidsmakers proberen te beïnvloeden, intern gericht gedrag en zelfs onprofessionalisme. Pauw enVan Schendelen zijn gerenommeerde Nederlandse lobbydeskundigenmaar met hun stellingnameduidelijk van een andere generatie. Zij doen de werkelijkheid met hun onderbouwing geen eer aan.

Media-management laat de consument koud

01-04-1998 De markt van nieuws kent een vraag- en aanbodzijde.
Eenvoudig gesteld bestaat deze markt uitjournalisten als ‘vrager’, en de personen die al dan niet worden ondersteund door ‘voorlichters en PRbureaus’als ‘aanbieder’ van nieuws. In deze markt is regelmatig sprake van een onbalans. Voor hetgemak noem ik dat een mediahype. Onlangs hebben de consumenten van nieuws (kijkers, lezers enluisteraars) weer een aantal van dergelijke hypes kunnen beleven. De recente mediarelomtrent desuperPGen de uitspraken van de NOC*NSF voorzitter nog vers op het netvlies staand. Een "paarouderwets strenge eindredacteuren zouden in het tijdperk van mediahypes nuttig werk kunnen doen”stelde ‘imagoloog’Charles Schwietert onlangs. Hiermee stelde hij eigenlijk voor om een soort Raadvoor Censuur in te stellen om beschadiging van individuen door de media te voorkomen. Onzinvolgens mij...

Kamerleden kunnen wel wat hulp gebruiken

01-09-1997 Zoals ieder jaar heeft ook in 1997 het zomerreces-virus in de media haar sporen achtergelaten.
Opeen enkele individueel interview na over specifieke issues is de aandacht voor ‘politiek Den Haag’ deafgelopen zomer matig tot beperkt gebleven. Maar gelukkig, als er geen parlementair nieuws is danmaken we het wel.

Publiciteit beperkt vrijheid lobbyist

01-12-1996 Volgens Eimert van Middelkoop hebben lobbyisten "vrij baan in Brussel" (AD 5 december 1996).
Bijde opsomming van argumenten die deze stelling zouden moeten onderbouwen, vergeet VanMiddelkoop er één: de macht van de media.

De eleclobby

01-12-1996 December 1996 -- Onlangs opende de VVD haar eigen Home Page op Internet. Bij de VVD bestaat de hyperdemocratie echter vooralsnog uit een éénwegsmedium; handig voor de eigen leden die de VVD Expresse elektronisch willen ontvangen. Een beperkt aantal VVD Kamerleden kan ook worden benaderd via de elektronisch snelle weg.

Het marktmechanisme op de lobby-markt?

01-09-1996 Op 17 juli jl. stelde het Europees Parlement regels vast voor haar leden hoe om te gaan met het fenomeen lobbyen.
Vragers (MEP’s) en aanbieders (lobbyisten) op de politieke markt van informatiehebben elkaar daarin ogenschijnlijk gevonden. In ieder geval is de discussie door velen nauwgezetgevolgd.

'Nu de kloof groeit, moeten lobbyisten harder werken'

03-11-2018 'Jullie zijn graaiers!' 'Maar júllie zijn onbetrouwbaar.' Zeker dit jaar branden politici en zakenmensen elkaar regelmatig af. Dat is goed voor de portemonnee van lobbyisten, zegt oprichter van Public Matters Peter van Keulen (51) vandaag in het Financieele Dagblad. 'Maar voor het debat is het slecht.'
Verder lezen »

Siem en Laura versterken team Public Matters

01-11-2018 Siem Pelgrom en Laura Vermeulen versterken het team van public affairs en lobby adviesbureau Public Matters. Vanwege verdere groei zocht Public Matters twee stevige junior adviseurs met eerdere ervaring binnen het vakgebied. Met Siem en Laura heeft Public Matters twee talentvolle aanwinsten gevonden die een actieve bijdrage gaan leveren aan de verdere innovatie, groei en excellentie van het bureau. 
Verder lezen »

Succesvolle management buy-in Public Matters

18-10-2018 Nieuw partnership public affairs en lobbyadviesbureau gaat voor excellentie, innovatie en groei
Verder lezen »

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
Verder lezen »