Workshop 11 april: “Europa in Den Haag – voet tussen de deur in Brussel”

10-01-2014
Inschrijven voor ééndaagse EU workshop Centre for Professional Learning & Public Matters (11 april 2014). De eerste stap naar Brussel is makkelijker te maken dan soms wordt verondersteld. Met een start uit Nederland is er al een wereld te winnen. Brussel lijkt soms een ondoorgrondelijk en gesloten bastion waar voor beleidsbeïnvloeders moeilijk grip op te krijgen valt.
Toch kunnen bedrijven, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties vanuit Nederland uitstekend aan zet komen in Brussel. U moet daarvoor wel de spelregels kennen.
Na een jarenlange samenwerking in onder andere de Leergang Public Affairs, starten het Centre for Professional Learning en Public Matters dit voorjaar met een nieuw initiatief dat het beste van beide werelden combineert. We bieden samen de ééndaagse  workshop “Europa in Den Haag – voet tussen de deur in Brussel” aan. Door deze aanpak bent u verzekerd van de laatste academische ontwikkelingen op het gebied van de EU gekoppeld aan inzichten uit de Haagse en Brusselse praktijk. In deze workshop leert u over effectief lobbyen in Europa en hoe u EU-beleid kunt beïnvloeden vanuit Nederland. Ga voor meer informatie naar: http://professionallearning.nl/opleidingen/workshop-europa-in-den-haag-voet-tussen-de-deur-in-brussel of neem direct contact op met de programmaleider, Youssef Rahman via y.i.rahman@cdh.leidenuniv.nl of Miriam Offermans (Public Matters, 070 3046485).
 
Het Centre for Professional Learning (CPL) ontwerpt verdiepende en uitdagende cursussen voor hogeropgeleide professionals. CPL biedt kennis en inzichten op academisch niveau, met sterke nadruk op de praktische toepassing in uw dagelijks werk. Public Matters is als adviesbureau actief op het gebied van strategische beleidsbeïnvloeding in alle sectoren die opereren op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Zowel in Den Haag als in Brussel.

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »