Workshop 11 april: “Europa in Den Haag – voet tussen de deur in Brussel”

10-01-2014
Inschrijven voor ééndaagse EU workshop Centre for Professional Learning & Public Matters (11 april 2014). De eerste stap naar Brussel is makkelijker te maken dan soms wordt verondersteld. Met een start uit Nederland is er al een wereld te winnen. Brussel lijkt soms een ondoorgrondelijk en gesloten bastion waar voor beleidsbeïnvloeders moeilijk grip op te krijgen valt.
Toch kunnen bedrijven, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties vanuit Nederland uitstekend aan zet komen in Brussel. U moet daarvoor wel de spelregels kennen.
Na een jarenlange samenwerking in onder andere de Leergang Public Affairs, starten het Centre for Professional Learning en Public Matters dit voorjaar met een nieuw initiatief dat het beste van beide werelden combineert. We bieden samen de ééndaagse  workshop “Europa in Den Haag – voet tussen de deur in Brussel” aan. Door deze aanpak bent u verzekerd van de laatste academische ontwikkelingen op het gebied van de EU gekoppeld aan inzichten uit de Haagse en Brusselse praktijk. In deze workshop leert u over effectief lobbyen in Europa en hoe u EU-beleid kunt beïnvloeden vanuit Nederland. Ga voor meer informatie naar: http://professionallearning.nl/opleidingen/workshop-europa-in-den-haag-voet-tussen-de-deur-in-brussel of neem direct contact op met de programmaleider, Youssef Rahman via y.i.rahman@cdh.leidenuniv.nl of Miriam Offermans (Public Matters, 070 3046485).
 
Het Centre for Professional Learning (CPL) ontwerpt verdiepende en uitdagende cursussen voor hogeropgeleide professionals. CPL biedt kennis en inzichten op academisch niveau, met sterke nadruk op de praktische toepassing in uw dagelijks werk. Public Matters is als adviesbureau actief op het gebied van strategische beleidsbeïnvloeding in alle sectoren die opereren op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Zowel in Den Haag als in Brussel.

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »