Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018
Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdam School of Management, waarop Eden Zhang onlangs promoveerde. Zij en haar collega’s vonden het patroon na een uitgebreide analyse van de lobbyregisters van 370 Amerikaanse bedrijven die tussen 2008 en 2014 een overname wilden doen. Het onderzoek toont volgens haar aan dat het voor bedrijven effectief is al ver voordat een fusie openbaar wordt aangekondigd met betrokkenen te praten. Het kan dan gaan om direct contact met de autoriteiten, maar ook indirect, bijvoorbeeld via gesprekken met politici. Alleen al het opwarmen van de relaties — koersgevoelige informatie delen is verboden — kan nuttig zijn.

Als bedrijven pas gaan lobbyen op het moment dat een overname al is aangekondigd, hebben zij een even grote kans op een aanvullend onderzoek als bedrijven die helemaal niet lobbyen. En dat is ongunstig, want bedrijven die aanvullend werden onderzocht presteerden slechter, blijkt uit de analyse.

Een goede lobby kan een groot verschil maken, zegt hoogleraar Peter Roosenboom, die zelf meewerkte aan de studie. ‘Kijk naar een bedrijf zoals AT&T.’ Dat wilde in 2011 T-Mobile USA overnemen, maar de autoriteiten hielden het tegen. De telecomprovider liep daardoor imagoschade op en moest een schadevergoeding betalen. ‘Uiteindelijk kostte dit ongeveer $ 4 mrd.’

Hoewel alle onderzochte bedrijven Amerikaans zijn, verwacht Roosenboom dat in Nederland en Europa vergelijkbare patronen te vinden zijn. ‘Als ik bijvoorbeeld kijk naar de manier waarop in Nederland per 2019 de dividendbelasting is afgeschaft ten gunste van multinationals, denk ik niet dat het ­effect van lobbyen hier afwezig is.’

Zowel Zhang als Roosenboom vindt het nuttig dat bedrijven lobbyen. Volgens de twee onderzoekers beschikken bedrijven vaak over betere informatie over zichzelf en de overname dan over­heden. Via lobbyen kan die belangrijke informatie alsnog bij de autoriteiten terechtkomen, waardoor zij sneller een correcte beslissing kunnen nemen.

Dat hoeft echter niet zo te zijn. Het kan ook zo zijn dat lobbyende bedrijven alleen maar proberen de overheid gunstig te stemmen. Transparantie over lobbyen is volgens hen de enige manier om dat verschil in kaart te brengen. Roosenboom denkt dat Europa op dit vlak nog een flinke sprong kan maken.​

Door: Stijn van Gils

Bron: https://fd.nl/ondernemen/1247642/lobby-vooraf-bespoedigt-overname

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »