Voorstel regulering lobbyspelregels lauw ontvangen in de Tweede Kamer

06-01-2016
Het PvdA-voorstel om de lobby in de Haagse politiek te reguleren wordt weinig enthousiast ontvangen door andere politieke partijen. Coalitiegenoot VVD vreest een ‘enorme bureaucratie’ als Kamerleden en bewindslieden hun agenda’s en besprekingen openbaar moeten maken.
‘Ik zeg niet op voorhand nee, maar ik vraag me wel af wat de meerwaarde is’, aldus het liberale Kamerlid Hayke Veldman.
De initiatiefnota die PvdA-Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug vorige maand indienden pleit voor meer openheid over het contact met lobbyisten. Zij stellen onder meer voor dat wetsvoorstellen worden voorzien van een zogeheten ‘lobbyparagraaf’.

Daarin staat welke belangenbehartigers met welke boodschap invloed hebben gehad op de inhoud.

Bovendien moeten de agenda’s van bewindspersonen met de afspraken met lobbyisten openbaar worden. Ook de pleitbezorging bij Kamerleden en hun belangenafweging dienen inzichtelijk te zijn.

Evenals het gehoor dat lobbyisten bij de formulering van verkiezingsprogramma’s vinden.

‘Het is goed dat er nu eindelijk een voorstel ligt waar we over kunnen praten’, zegt Veldman. Daarbij verwijst hij naar de lange tijd die het geduurd heeft voordat de PvdA het aangekondigde stuk indiende.

Al in 2009 beloofde Bouwmeester met een voorstel te komen. ‘Maar heel concreet is het allemaal nog niet’, vindt de coalitiegenoot.

Veldman ziet vooral praktische problemen. ‘Er zijn duizenden manieren om Kamerleden te benaderen’, zegt hij. ‘Betekent dit dat we niet alleen de besprekingen, maar ook alle mails, sms’jes en appjes openbaar moeten maken?’, vraagt hij zich af. ‘Waar begint het en waar eindigt het?’

Bouwmeester wil nadrukkelijk geen wettelijke regelgeving omdat die jaren in beslag kan nemen. In plaats daarvan hoopt ze tot afspraken te komen in een parlementaire werkgroep. Daarnaast verwacht ze de vertaling in kabinetsbeleid. ‘In het begin wilden we een wet, maar dat wordt te omslachtig’, verklaart ze. Haar voorkeur gaat daarom uit naar afzonderlijke ‘regelingen’ voor ministeries, politieke partijen en Kamerleden.

‘We hebben het niet zo geformuleerd dat het een dictaat wordt, want we wilden andere partijen niet de les lezen’, aldus Bouwmeester.

De nadere invulling zou in een parlementaire werkgroep moeten gebeuren. ‘Het moest ook geen coalitieding worden.’

Ook bij oppositiepartijen wordt lauw gereageerd op de voorstellen om de lobby in politiek Den Haag inzichtelijker te maken. ‘Of je doet het goed of je doet het niet’, zegt Arnold Merkies van de SP. Volgens hem moet transparantie van de lobby wettelijk worden vastgelegd.

‘Ik geloof wel in de goede bedoelingen, maar het is erg vrijblijvend’, aldus Merkies. ‘Elke lobby op een wet dient geregistreerd te worden.’

Merkies wijst op de meest recente controverse over lobbypraktijken in de politiek, namelijk de beinvloeding van de wetgeving voor specifieke financiële instrumenten door ING, de zogeheten coco’s.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem werd daarop aangevallen door de SP. ‘Ik heb ernstige twijfels of hij werkelijk die beïnvloeding door de banken in de openbaarheid zou willen.’

Net als de SP vindt ook D66 dat regels in de vorm van een wet gegoten moeten worden. ‘Als je echt transparantie wil moet je een wetsvoorstel maken’, zegt Kamerlid Fatma Koser Kaya. ‘Het is goed als iedereen kan zien hoe wetten tot stand komen, maar deze initiatiefnota is niet veel meer dan een ambitie die nader moet worden uitgewerkt.’

Ze waarschuwt tegelijk voor teveel bureaucratische rompslomp.

‘Je wilt ook geen administratie van hier tot Tokio.’

Bureaucratie Betekent dit dat we ook alle mails en appjes openbaar moeten maken?

Wetgeving Of je doet het goed of je doet het niet, het is nu wel erg vrijblijvend

Bron: FD 6 januari 2016
 
 

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »