Veel gelobbyd bij Catshuisberaad

30-05-2012
Tijdens de Catshuisbesprekingen tussen VVD, CDA en PVV zijn de onderhandelaars door enkele tientallen organisaties en individuele personen bestookt met suggesties om de gewenste bezuinigingen te realiseren. Anderen hebben juist geprobeerd ongewenste plannen van tafel te krijgen.
Uit antwoorden op een WOB-verzoek van de NOS blijkt dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in totaal 24 brieven hebben gekregen met voorstellen, vaak namens meerdere ondertekenaars.


Wegennet verkopen
Naast grote spelers als FNV, CNV, het Verbond van Verzekeraars en de Rabobank hebben ook organisaties als Alliantie Nederland Rookvrij!, het Platform Bezorgde Dienders, kappersorganisatie ANKO en de C1000 zich gemeld met ideeën voor de onderhandelaars.
Waar de grote spelers met vooral de bekende standpunten kwamen, waren er ook verrassende suggesties. Eén van de origineelste kwam van de Heerlense belastingadviseur Adriaansen, die voorstelde om het Nederlandse wegennet voor 18 miljard te koop aan te bieden aan de pensioenfondsen. Zij zouden het na acht jaar weer kunnen terug verkopen met twee miljard winst.
Spelers verkoopbelasting
De Bezorgde Dienders, een organisatie van politiemensen, opperde het idee om de kosten van ME-inzet bij voetbalwedstrijden te betalen uit een calamiteitenpot die door de voetbalwereld wordt gevuld. In hun brief aan de onderhandelaars schrijven ze: "Wij denken daarbij aan een soort 'spelers verkoopbelasting'.
Wanneer dat bijvoorbeeld 1 procent zou bedragen, dan zou dat bij de verkoop van een speler voor 10 miljoen euro een bedrag van 100.000 euro voor de calamiteitenpot opleveren." Daarnaast zou op elk voetbalkaartje een opslag van 50 cent geheven kunnen worden.
De Alliantie Nederland Rookvrij! stelt voor de accijnzen op tabaksproducten jaarlijks met 50 cent te verhogen. De Nederlandse Brouwers daarentegen bepleitten juist om accijns op bier deze keer niet te verhogen.
Nieuwbouw scholen
De VO-raad wilde graag dat geregeld werd dat scholen voortaan zelf zouden gaan over nieuwbouwplannen, in plaats van de gemeenten; dat zou 100 miljoen euro per jaar besparen, zegt de VO-raad.
Een ander voorstel komt van NEVI, "het kennisnetwerk van inkoop en supply-management": regel dat het inhuren van externen maximaal 1,5 tot 2 keer zoveel mag kosten als een interne medewerker. Als dat wordt ingevoerd in de hele publieke sector kan dat volgens NEVI honderden miljoenen euro's opbrengen.
De Algemene Vereniging van Medisch Verzekerden brengt nog eens haar Deltaplan voor de zorg onder de aandacht. "Speerpunt daarbij is de verhoging van een aantal essentiële bouwstoffen in de voedselketen. En in het bijzonder de verhoging van vitamine D3".
Bedankbriefje
Iedereen krijgt antwoord van premier Rutte, altijd een vier-regelig bedankbriefje: "Dank voor de brief die ik van u mocht ontvangen. In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen ontvang ik een grote hoeveelheid brieven, nota's en verzoeken. Ik vertrouw erop dat u zult begrijpen dat het voor mij niet mogelijk is om daarop te reageren".
Microsoft-oprichter Bill Gates is de enige die een uitvoerig antwoord krijgt. Zoals bekend had ook hij zich tot Mark Rutte gewend om te voorkomen dat Nederland op ontwikkelingssamenwerking zou bezuinigen. Rutte schrijft hem een brief terug van drie forse alinea's waarin hij uitlegt dat hij niet kan reageren op het verzoek van Gates.
Zijn laatste zinnen: "Ik waardeer uw zorgen echter zeer en heb het grootste respect voor uw inspanningen en vernieuwende benadering op het gebied van armoedebestrijding. Het onderstreept onze gezamenlijke inspanningen mensen uit de armoede te verheffen, en de gezamenlijke publieke-private verantwoordelijkheid daarvoor".(vertaling door red.).
Vijfpartijenakkoord
Na zeven weken onderhandelen mislukte eind april het Catshuisberaad. Vijf dagen later sloten VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het Vijfpartijenakkoord. Dat was zo snel geregeld dat er geen brievenschrijvers meer aan te pas gekomen zijn. (Bron: NOS)
 

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »