Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018
Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Wilt u inzicht krijgen in besluitvormingsprocessen en procedures? De impact van uw belangenbehartiging richting parlement, kabinet en departementen verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Dan is de workshop “Effectief lobbyen” van Public Matters iets voor u. De eerstvolgende workshop vindt plaats op 23 mei in Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag.

Het programma bestaat o.a. uit:
  • praktijkgericht theoretisch kader met aandacht voor beleids- en politieke processen;
  • spiegelsessie met een Kamerlid en een public affairs manager;
  • werkcase waarin geoefend wordt met theorie en praktische argumentatievaardigheden. 
Na afloop van de workshop heeft u meer kennis van het formele en informele politieke en ambtelijke proces, de totstandkoming van standpunten en besluitvorming. Tevens beschikt u over vaardigheden voor het effectief beïnvloeden van beleid zowel op het gebied van lobbyinstrumenten als gesprekstechnieken. U kunt betere keuzes maken ten aanzien van de structuur van uw organisatie als startpunt voor een effectieve belangenbehartiging. Daarnaast heeft u op basis van intervisie kennis gedeeld en contacten opgedaan onder collega professionals. Doordat er minimaal 8 en maximaal 12 personen deelnemen, is het programma interactief van aard met ruime gelegenheid tot intervisie en persoonlijke feedback.
 
De workshop is bedoeld voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met het direct en indirect beïnvloeden van beleid en interactie met externe stakeholders. De workshop wordt verzorgd door Hugo Lantain en Bram Joanknecht van Public Matters. Daarnaast zorgen gastsprekers uit de politieke en public affairs omgeving voor actuele duiding.  
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen over het programma en kosten? Neem dan contact op met Bram Joanknecht (070 3046486) of stuur een email naar bjoanknecht@publicmatters.nl

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »