Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018
Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Wilt u inzicht krijgen in besluitvormingsprocessen en procedures? De impact van uw belangenbehartiging richting parlement, kabinet en departementen verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Dan is de workshop “Effectief lobbyen” van Public Matters iets voor u. De eerstvolgende workshop vindt plaats op 23 mei in Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag.

Het programma bestaat o.a. uit:
  • praktijkgericht theoretisch kader met aandacht voor beleids- en politieke processen;
  • spiegelsessie met een Kamerlid en een public affairs manager;
  • werkcase waarin geoefend wordt met theorie en praktische argumentatievaardigheden. 
Na afloop van de workshop heeft u meer kennis van het formele en informele politieke en ambtelijke proces, de totstandkoming van standpunten en besluitvorming. Tevens beschikt u over vaardigheden voor het effectief beïnvloeden van beleid zowel op het gebied van lobbyinstrumenten als gesprekstechnieken. U kunt betere keuzes maken ten aanzien van de structuur van uw organisatie als startpunt voor een effectieve belangenbehartiging. Daarnaast heeft u op basis van intervisie kennis gedeeld en contacten opgedaan onder collega professionals. Doordat er minimaal 8 en maximaal 12 personen deelnemen, is het programma interactief van aard met ruime gelegenheid tot intervisie en persoonlijke feedback.
 
De workshop is bedoeld voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met het direct en indirect beïnvloeden van beleid en interactie met externe stakeholders. De workshop wordt verzorgd door Hugo Lantain en Bram Joanknecht van Public Matters. Daarnaast zorgen gastsprekers uit de politieke en public affairs omgeving voor actuele duiding.  
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen over het programma en kosten? Neem dan contact op met Bram Joanknecht (070 3046486) of stuur een email naar bjoanknecht@publicmatters.nl

​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »

Twee derde Nederlanders vindt lobbyisten te machtig

06-06-2018 Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers vindt dat lobbyisten te veel macht hebben in politiek Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Omroep WNL.
Verder lezen »

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »