Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018
De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Begin 19e eeuw kreeg Prinsjesdag de vorm die het nu heeft. Tegelijkertijd is sindsdien veel veranderd. Public Matters maakt daar al weer bijna 20 jaar deel van uit. Een mooi moment om u een inkijkje te geven in een traditie die is aangepast aan de huidige tijd, met een knipoog naar vroeger. Dat doen wij met een klassieke vaarkaart met daarop de route die de Rijksbegroting jaarlijks aflegt. Met daarbij specifiek aandacht voor de momenten van politieke beïnvloeding die de ‘Miljoenenvloot’ tegenkomt tijdens de vaart…
 
Deze kaart – geschetst door onze collega Jan van der Voet - beoogt u op speelse wijze wegwijs te maken in het proces van de totstandkoming van de Rijksbegroting. Mocht u vragen hebben over de begrotingscyclus, kansen en bedreigingen die u daarbij voorziet of willen anticiperen op wat komen gaat, dan staan wij ook het komende parlementaire jaar voor u klaar

 
 

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »