Politiek in greep van lobbysector

09-04-2015
Invloed van bedrijven op beleid ondoorzichtig
Politiek Den Haag is een speeltuin voor lobbyisten. Deze keiharde conclusie trekt de internationale anticorruptiewaakhond Transparency International (TI) over Nederland in een alarmerend rapport.
Het proces waarbij het bedrijfsleven beleid beïnvloedt, is ondoorzichtig en er is een groot gebrek aan wettelijke regels. Daardoor worden burgers meer dan nodig buitenspel gezet en ligt corruptie op de loer, zo luidt de conclusie van het rapport Lifting the lid on lobbying voor Nederland. TI adviseert dan ook dringend dat de lobbysector aan regels wordt onderworpen.

„Regelgeving blijft achter. Dat kan het vertrouwen van burgers in instituten schaden”, zo waarschuwt Arjen Tillema, voorzitter van Transparency International Nederland.

Consensus

De zelfbenoemde waakhond constateert daarbij dat het aantal lobbyisten in rap tempo toeneemt vanwege de zich steeds verder terugtrekkende overheid. Rijk en lagere overheden gaan verder steeds vaker samenwerkingen aan met het bedrijfsleven. „Bovendien is de Nederlandse politiek erg op consensus gericht”, wijst Tillema als extra reden aan waardoor iedere belangenbehartiger die dat wil relatief makkelijk een voet tussen de deur krijgt.

Sectoren die het de afgelopen jaren bont hebben gemaakt als het gaat om belangenverstrengeling via dubbele petten en het inhuren van voormalige politici zijn onder andere defensie, de financiële sector en loterijen.

De omvang van het aantal lobbyisten is moeilijk in te schatten. Brancheorganisatie BVPA heeft 600 leden en in de Tweede Kamer staan er 90 ingeschreven, volgens TI. In Brussel zijn dat er voor Nederland 347. De auteurs van het rapport laten echter hun twijfel doorschemeren over de juistheid van deze lage aantallen. Eén in het rapport opgevoerde deskundige becijfert dat er voor elk Tweede Kamerlid zeven lobbyisten fulltime aan de slag zijn. Maar experts schatten dat het aantal lobbyisten inclusief lieden die in deeltijd verschillende petten op hebben tot 25.000 oploopt in ons land.

Toegangspas

TI waarschuwt onder andere voor het grote aantal politici dat zich tegenwoordig direct na hun Tweede Kamerlidmaatschap laat verleiden om voor een mooie vergoeding de belangen van het bedrijfsleven voor het voetlicht te gaan brengen. Deze oud-politici mogen hun toegangspas tot de Tweede Kamer nu nog gewoon houden, iets waar TI zo snel mogelijk een eind aan wil zien, om zo de draaideur tussen het bedrijfsleven en de Kamer terug te dringen.

Ook stelt de waakhond voor dat er bij elk wetsvoorstel een verplichte lobbyparagraaf wordt opgenomen waarin vermeld staat welke lobbyisten aan welke bijeenkomsten deelnamen, zodat burgers inzicht krijgen op welke manier men poogt om beleid te beïnvloeden, evenals een veel uitgebreider en verplicht register.

TI deed onderzoek door een aantal deskundigen te interviewen en een uitgebreid bronnenonderzoek te doen, waaronder een enquête van de BVPA. Daarbij vulden slechts 166 van de bijna 600 benaderde lobbyisten een uitgebreide vragenlijst in.

Klik hier voor het volledige rapport.

Bron:Telegraaf 09-04-2015

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »