Politiek in greep van lobbysector

09-04-2015
Invloed van bedrijven op beleid ondoorzichtig
Politiek Den Haag is een speeltuin voor lobbyisten. Deze keiharde conclusie trekt de internationale anticorruptiewaakhond Transparency International (TI) over Nederland in een alarmerend rapport.
Het proces waarbij het bedrijfsleven beleid beïnvloedt, is ondoorzichtig en er is een groot gebrek aan wettelijke regels. Daardoor worden burgers meer dan nodig buitenspel gezet en ligt corruptie op de loer, zo luidt de conclusie van het rapport Lifting the lid on lobbying voor Nederland. TI adviseert dan ook dringend dat de lobbysector aan regels wordt onderworpen.

„Regelgeving blijft achter. Dat kan het vertrouwen van burgers in instituten schaden”, zo waarschuwt Arjen Tillema, voorzitter van Transparency International Nederland.

Consensus

De zelfbenoemde waakhond constateert daarbij dat het aantal lobbyisten in rap tempo toeneemt vanwege de zich steeds verder terugtrekkende overheid. Rijk en lagere overheden gaan verder steeds vaker samenwerkingen aan met het bedrijfsleven. „Bovendien is de Nederlandse politiek erg op consensus gericht”, wijst Tillema als extra reden aan waardoor iedere belangenbehartiger die dat wil relatief makkelijk een voet tussen de deur krijgt.

Sectoren die het de afgelopen jaren bont hebben gemaakt als het gaat om belangenverstrengeling via dubbele petten en het inhuren van voormalige politici zijn onder andere defensie, de financiële sector en loterijen.

De omvang van het aantal lobbyisten is moeilijk in te schatten. Brancheorganisatie BVPA heeft 600 leden en in de Tweede Kamer staan er 90 ingeschreven, volgens TI. In Brussel zijn dat er voor Nederland 347. De auteurs van het rapport laten echter hun twijfel doorschemeren over de juistheid van deze lage aantallen. Eén in het rapport opgevoerde deskundige becijfert dat er voor elk Tweede Kamerlid zeven lobbyisten fulltime aan de slag zijn. Maar experts schatten dat het aantal lobbyisten inclusief lieden die in deeltijd verschillende petten op hebben tot 25.000 oploopt in ons land.

Toegangspas

TI waarschuwt onder andere voor het grote aantal politici dat zich tegenwoordig direct na hun Tweede Kamerlidmaatschap laat verleiden om voor een mooie vergoeding de belangen van het bedrijfsleven voor het voetlicht te gaan brengen. Deze oud-politici mogen hun toegangspas tot de Tweede Kamer nu nog gewoon houden, iets waar TI zo snel mogelijk een eind aan wil zien, om zo de draaideur tussen het bedrijfsleven en de Kamer terug te dringen.

Ook stelt de waakhond voor dat er bij elk wetsvoorstel een verplichte lobbyparagraaf wordt opgenomen waarin vermeld staat welke lobbyisten aan welke bijeenkomsten deelnamen, zodat burgers inzicht krijgen op welke manier men poogt om beleid te beïnvloeden, evenals een veel uitgebreider en verplicht register.

TI deed onderzoek door een aantal deskundigen te interviewen en een uitgebreid bronnenonderzoek te doen, waaronder een enquête van de BVPA. Daarbij vulden slechts 166 van de bijna 600 benaderde lobbyisten een uitgebreide vragenlijst in.

Klik hier voor het volledige rapport.

Bron:Telegraaf 09-04-2015

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »

Uitreiking Machiavelliprijs 2017 aan SheDecides op 14 februari 2018

23-01-2018 Op woensdag 14 februari wordt de Machiavelliprijs 2017 uitgereikt. Dit jaar ontvangt het initiatief SheDecides van Lilianne Ploumen de prestigiueze prijs voor publieke communicatie.
Verder lezen »

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »