Politiek in greep van lobbysector

09-04-2015
Invloed van bedrijven op beleid ondoorzichtig
Politiek Den Haag is een speeltuin voor lobbyisten. Deze keiharde conclusie trekt de internationale anticorruptiewaakhond Transparency International (TI) over Nederland in een alarmerend rapport.
Het proces waarbij het bedrijfsleven beleid beïnvloedt, is ondoorzichtig en er is een groot gebrek aan wettelijke regels. Daardoor worden burgers meer dan nodig buitenspel gezet en ligt corruptie op de loer, zo luidt de conclusie van het rapport Lifting the lid on lobbying voor Nederland. TI adviseert dan ook dringend dat de lobbysector aan regels wordt onderworpen.

„Regelgeving blijft achter. Dat kan het vertrouwen van burgers in instituten schaden”, zo waarschuwt Arjen Tillema, voorzitter van Transparency International Nederland.

Consensus

De zelfbenoemde waakhond constateert daarbij dat het aantal lobbyisten in rap tempo toeneemt vanwege de zich steeds verder terugtrekkende overheid. Rijk en lagere overheden gaan verder steeds vaker samenwerkingen aan met het bedrijfsleven. „Bovendien is de Nederlandse politiek erg op consensus gericht”, wijst Tillema als extra reden aan waardoor iedere belangenbehartiger die dat wil relatief makkelijk een voet tussen de deur krijgt.

Sectoren die het de afgelopen jaren bont hebben gemaakt als het gaat om belangenverstrengeling via dubbele petten en het inhuren van voormalige politici zijn onder andere defensie, de financiële sector en loterijen.

De omvang van het aantal lobbyisten is moeilijk in te schatten. Brancheorganisatie BVPA heeft 600 leden en in de Tweede Kamer staan er 90 ingeschreven, volgens TI. In Brussel zijn dat er voor Nederland 347. De auteurs van het rapport laten echter hun twijfel doorschemeren over de juistheid van deze lage aantallen. Eén in het rapport opgevoerde deskundige becijfert dat er voor elk Tweede Kamerlid zeven lobbyisten fulltime aan de slag zijn. Maar experts schatten dat het aantal lobbyisten inclusief lieden die in deeltijd verschillende petten op hebben tot 25.000 oploopt in ons land.

Toegangspas

TI waarschuwt onder andere voor het grote aantal politici dat zich tegenwoordig direct na hun Tweede Kamerlidmaatschap laat verleiden om voor een mooie vergoeding de belangen van het bedrijfsleven voor het voetlicht te gaan brengen. Deze oud-politici mogen hun toegangspas tot de Tweede Kamer nu nog gewoon houden, iets waar TI zo snel mogelijk een eind aan wil zien, om zo de draaideur tussen het bedrijfsleven en de Kamer terug te dringen.

Ook stelt de waakhond voor dat er bij elk wetsvoorstel een verplichte lobbyparagraaf wordt opgenomen waarin vermeld staat welke lobbyisten aan welke bijeenkomsten deelnamen, zodat burgers inzicht krijgen op welke manier men poogt om beleid te beïnvloeden, evenals een veel uitgebreider en verplicht register.

TI deed onderzoek door een aantal deskundigen te interviewen en een uitgebreid bronnenonderzoek te doen, waaronder een enquête van de BVPA. Daarbij vulden slechts 166 van de bijna 600 benaderde lobbyisten een uitgebreide vragenlijst in.

Klik hier voor het volledige rapport.

Bron:Telegraaf 09-04-2015

​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »

Twee derde Nederlanders vindt lobbyisten te machtig

06-06-2018 Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers vindt dat lobbyisten te veel macht hebben in politiek Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Omroep WNL.
Verder lezen »

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »