Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017
Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
De Partij voor de Dieren heeft hiervoor schriftelijke vragen ingediend bij het college. Lijsttrekker Ruud van der Velden wil dat de gemeente ’volledig transparant’ naar de burger toe gaat opereren.

Tot voor kort was hij alleen actief als burgerraadslid. Bij grote dossiers waar geheimhouding op zat volgde hij zijn eigen plan. „Als het geheime gedeelte werd besproken vertrok ik, er is veel te veel geheimhouding binnen de gemeente.”

Er ligt op landelijk politiek niveau al een initiatiefvoorstel dat lobbywerk, en vooral de gevolgen ervan inzichtelijk moet maken. Van der Velden wil een lokale versie ervan, niet alleen voor de gemeenteraadsleden maar ook voor het stadsbestuur zelf ,en toezichthoudende organen zoals DCMR.

„De lobbyparagraaf maakt inzichtelijk welke personen of groepen hun belangen kenbaar hebben gemaakt tijdens de fase van besluitvorming en wat daarmee is gedaan”, stelt hij. Daarom wil hij een lobbyparagraaf van het college zien bij elke voorstel voor nieuw beleid.

De reden ervoor is simpel: bedrijven bepalen de ontwikkelingen in de stad en niet de politiek, volgens Van der Velden. „Er wordt niets geregistreerd, maar plannen worden meer door marktpartijen bepaald dan door de stad zelf.”

Hij wijst op het nieuwe stadion voor Feyenoord. Het project Feyenoord City is goed voor een miljard euro. „Wie bepaalt de lobby voor een nieuwe stadsbrug? Is dat de gemeente of is dat de bouwer ervan?”

Door de financiële belangen worden de raadsleden benaderd door lobbyisten die willen helpen met ’oordeelsvorming en stellingname in de besluitvorming’ zoals Van der Velden het omschrijft. „Vaak kom je mensen tegen tijdens werkbezoeken waarvan je niet weet van welk bedrijf of instantie ze zijn. Journalisten hebben hun eigen plek in de raadszaal en maken zich kenbaar, dat zou hierbij ook niet slecht zijn.”
 
Rondom raadsvergaderingen zouden de koffiekamers bevolkt zijn met lobbyisten. Daarom moet er een lobbyregister komen, waarin de raadsleden bijhouden met wie ze hebben gesproken en over welk onderwerp.

„Dat iemand lobbyt is prima maar dan moet het wel aan de voorkant duidelijk zijn wie diegene is en waarvoor die zich inspant. Als duidelijk is met wie er allemaal gesproken is dan weten mensen ook hoe de besluitvorming tot stand is gekomen.”

Bron: Telegraaf

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »