Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017
Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
De Partij voor de Dieren heeft hiervoor schriftelijke vragen ingediend bij het college. Lijsttrekker Ruud van der Velden wil dat de gemeente ’volledig transparant’ naar de burger toe gaat opereren.

Tot voor kort was hij alleen actief als burgerraadslid. Bij grote dossiers waar geheimhouding op zat volgde hij zijn eigen plan. „Als het geheime gedeelte werd besproken vertrok ik, er is veel te veel geheimhouding binnen de gemeente.”

Er ligt op landelijk politiek niveau al een initiatiefvoorstel dat lobbywerk, en vooral de gevolgen ervan inzichtelijk moet maken. Van der Velden wil een lokale versie ervan, niet alleen voor de gemeenteraadsleden maar ook voor het stadsbestuur zelf ,en toezichthoudende organen zoals DCMR.

„De lobbyparagraaf maakt inzichtelijk welke personen of groepen hun belangen kenbaar hebben gemaakt tijdens de fase van besluitvorming en wat daarmee is gedaan”, stelt hij. Daarom wil hij een lobbyparagraaf van het college zien bij elke voorstel voor nieuw beleid.

De reden ervoor is simpel: bedrijven bepalen de ontwikkelingen in de stad en niet de politiek, volgens Van der Velden. „Er wordt niets geregistreerd, maar plannen worden meer door marktpartijen bepaald dan door de stad zelf.”

Hij wijst op het nieuwe stadion voor Feyenoord. Het project Feyenoord City is goed voor een miljard euro. „Wie bepaalt de lobby voor een nieuwe stadsbrug? Is dat de gemeente of is dat de bouwer ervan?”

Door de financiële belangen worden de raadsleden benaderd door lobbyisten die willen helpen met ’oordeelsvorming en stellingname in de besluitvorming’ zoals Van der Velden het omschrijft. „Vaak kom je mensen tegen tijdens werkbezoeken waarvan je niet weet van welk bedrijf of instantie ze zijn. Journalisten hebben hun eigen plek in de raadszaal en maken zich kenbaar, dat zou hierbij ook niet slecht zijn.”
 
Rondom raadsvergaderingen zouden de koffiekamers bevolkt zijn met lobbyisten. Daarom moet er een lobbyregister komen, waarin de raadsleden bijhouden met wie ze hebben gesproken en over welk onderwerp.

„Dat iemand lobbyt is prima maar dan moet het wel aan de voorkant duidelijk zijn wie diegene is en waarvoor die zich inspant. Als duidelijk is met wie er allemaal gesproken is dan weten mensen ook hoe de besluitvorming tot stand is gekomen.”

Bron: Telegraaf

Twee derde Nederlanders vindt lobbyisten te machtig

06-06-2018 Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers vindt dat lobbyisten te veel macht hebben in politiek Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Omroep WNL.
Verder lezen »

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »

Werkgeversbolwerk ‘begint steeds meer op de FNV te lijken’

17-05-2018 Het is de derde dinsdag van januari en de maat is vol voor Michaël van Straalen. De voorzitter van MKB-Nederland heeft zojuist gehoord dat er over twee dagen een 'diner pensant' plaatsvindt in de Malietoren, het kantoor aan de Haagse Bezuidenhoutseweg dat zijn club deelt met grote broer VNO-NCW. Een select gezelschap van zo'n vijfentwintig invloedrijke lobbyisten zal filosoferen over de onderkant van de arbeidsmarkt — op persoonlijke uitnodiging van Hans de Boer, de voorzitter van VNO-NCW. Van Straalen is bewust overgeslagen, wordt hem verteld.
Verder lezen »

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »