Ontbijtsessie Public Matters

05-07-2012
In de eerste week van het zomerreces organiseert Public Matters weer een van haar befaamde "ontbijtsessies" naar Amerikaans voorbeeld. Thema: "Formeren is vooruitzien". Aan de vooravond van de verkiezingscampagne, verkiezingen en formatie staat tijdens deze sessie de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september centraal en in het bijzonder de rol van de SP en PVV daarbij.
Naast het duiden van de actuele peilingen komen onder andere de volgende vragen aan bod. Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen SP en PVV met betrekking tot mogelijke regeringsdeelname? Ervaren de partijen dat er nu anders met hen wordt omgegaan? Wat is nut en noodzaak van samenwerking met andere fracties en zijn daarbij barrières waarneembaar? Hoe kunnen beleidsbeïnvloeders het best anticiperen op mogelijke regeringsdeelname van SP of PVV? De twee gastsprekers zijn kenners van deze politieke organisaties. De ontbijtsessie "Formeren is vooruitzien" is toegankelijk op persoonlijke invitatie.

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »