Ontbijtsessie Public Matters

05-07-2012
In de eerste week van het zomerreces organiseert Public Matters weer een van haar befaamde "ontbijtsessies" naar Amerikaans voorbeeld. Thema: "Formeren is vooruitzien". Aan de vooravond van de verkiezingscampagne, verkiezingen en formatie staat tijdens deze sessie de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september centraal en in het bijzonder de rol van de SP en PVV daarbij.
Naast het duiden van de actuele peilingen komen onder andere de volgende vragen aan bod. Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen SP en PVV met betrekking tot mogelijke regeringsdeelname? Ervaren de partijen dat er nu anders met hen wordt omgegaan? Wat is nut en noodzaak van samenwerking met andere fracties en zijn daarbij barrières waarneembaar? Hoe kunnen beleidsbeïnvloeders het best anticiperen op mogelijke regeringsdeelname van SP of PVV? De twee gastsprekers zijn kenners van deze politieke organisaties. De ontbijtsessie "Formeren is vooruitzien" is toegankelijk op persoonlijke invitatie.

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »