Ontbijtsessie Public Matters

05-07-2012
In de eerste week van het zomerreces organiseert Public Matters weer een van haar befaamde "ontbijtsessies" naar Amerikaans voorbeeld. Thema: "Formeren is vooruitzien". Aan de vooravond van de verkiezingscampagne, verkiezingen en formatie staat tijdens deze sessie de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september centraal en in het bijzonder de rol van de SP en PVV daarbij.
Naast het duiden van de actuele peilingen komen onder andere de volgende vragen aan bod. Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen SP en PVV met betrekking tot mogelijke regeringsdeelname? Ervaren de partijen dat er nu anders met hen wordt omgegaan? Wat is nut en noodzaak van samenwerking met andere fracties en zijn daarbij barrières waarneembaar? Hoe kunnen beleidsbeïnvloeders het best anticiperen op mogelijke regeringsdeelname van SP of PVV? De twee gastsprekers zijn kenners van deze politieke organisaties. De ontbijtsessie "Formeren is vooruitzien" is toegankelijk op persoonlijke invitatie.

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »