Ontbijtsessie Public Matters

05-07-2012
In de eerste week van het zomerreces organiseert Public Matters weer een van haar befaamde "ontbijtsessies" naar Amerikaans voorbeeld. Thema: "Formeren is vooruitzien". Aan de vooravond van de verkiezingscampagne, verkiezingen en formatie staat tijdens deze sessie de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september centraal en in het bijzonder de rol van de SP en PVV daarbij.
Naast het duiden van de actuele peilingen komen onder andere de volgende vragen aan bod. Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen SP en PVV met betrekking tot mogelijke regeringsdeelname? Ervaren de partijen dat er nu anders met hen wordt omgegaan? Wat is nut en noodzaak van samenwerking met andere fracties en zijn daarbij barrières waarneembaar? Hoe kunnen beleidsbeïnvloeders het best anticiperen op mogelijke regeringsdeelname van SP of PVV? De twee gastsprekers zijn kenners van deze politieke organisaties. De ontbijtsessie "Formeren is vooruitzien" is toegankelijk op persoonlijke invitatie.

​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »

Twee derde Nederlanders vindt lobbyisten te machtig

06-06-2018 Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers vindt dat lobbyisten te veel macht hebben in politiek Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Omroep WNL.
Verder lezen »

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »