Minister Kamp schetst aanpak invoering lobbyparagraaf

11-04-2016
In een brief aan de Kamer zet minister Kamp uiteen hoe hij de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetgeving wil realiseren. Deze lobbyparagraaf is geïntroduceerd in de motie van Van Gerven & Oosenbrug.
Kamp geeft aan te werken aan een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze aanwijzingen bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin wet- en regelgeving tot stand komt. In de volgende versie zal meer expliciet worden opgenomen dat in de memorie van toelichting verantwoording wordt afgelegd over de opmerkingen uit de consultatie en wat daarmee is gebeurd in de tekst van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting.
 
Op deze wijze wordt in deze paragraaf van wetgeving beschreven op welke punten een wetsvoorstel of de memorie van toelichting is aangepast na inbreng van externe partijen. Zodanig dat zichtbaar wordt of bij de totstandkoming van het wetsvoorstel door partijen is gelobbyd.


Geachte Voorzitter,
 
Op 1 maart jl. is het verzoek van het lid Van Gerven naar het kabinet doorgeleid waarin een reactie wordt gevraagd op de motie op het Kamerstuk 32 637, nr. 229 over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (kenmerk 2016Z0668). Hierbij zet ik uiteen hoe uitvoering wordt gegeven aan de strekking van de motie.
 
In de memorie van toelichting bij een wetsvoorstel wordt volgens vast gebruik in de ‘Advies en consultatie’-paragraaf ingegaan op de onderwerpen die bij consultatie van het wetsvoorstel aan de orde zijn gekomen. In deze paragraaf wordt op een rijtje gezet welke reacties zijn ontvangen op het conceptwetsvoorstel, wat de inhoud van deze reactie was en wat hiermee gedaan is in het voorstel. Aldus wordt in deze paragraaf duidelijk gemaakt op welke punten het wetsvoorstel of de memorie van toelichting is aangepast onder invloed van de inbreng van externe partijen. Daarmee wordt ook zichtbaar of bij de totstandkoming van het wetsvoorstel door partijen is gelobbyd.
 
Op dit moment wordt een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving voorbereid. Deze aanwijzingen bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin wet- en regelgeving tot stand komt. In de volgende versie zal meer expliciet worden opgenomen dat in de memorie van toelichting verantwoording wordt afgelegd over de opmerkingen uit de consultatie en wat daarmee is gebeurd in de tekst van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting.
 
 
 
H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken

​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »

Twee derde Nederlanders vindt lobbyisten te machtig

06-06-2018 Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers vindt dat lobbyisten te veel macht hebben in politiek Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Omroep WNL.
Verder lezen »

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »