Lobbyisten rond Tweede Kamer maken overuren

22-06-2011
‘Je moet nu tekenen, anders is het te laat', zegt Marijke Slager streng. ‘Maar ik weet niet wát ik teken, ik wil het eerst lezen', kreunt Ben Manasse. Hij tekent toch en even later heeft de motie tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten genoeg handtekeningen om nog net op tijd te worden ingediend voor de politieke ledenraad van de PvdA. Enkele uren later is de motie aangenomen.
Officieel kwam de motie van de PvdA-afdeling Amsterdam, waarvan Slager lid is. Maar boven de rondgedeelde tekst staat als afzender het e-mailadres van Ronny Naftaniel, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Naftaniel is er ook en hij geeft toe dat hij de tekst heeft geschreven. ‘Wat kan ik anders zeggen, mijn privé-e-mailadres staat erboven.' Het initiatief van Naftaniel is illustratief voor hoe de ledenraadpleging van de PvdA over onverdoofd ritueel slachten door lobbyisten werd beheerst. Er was nóg een motie van een (andere) joodse lobby, officieel ingediend via de afdeling Rotterdam. En in de zaal wemelde het van vertegenwoordigers van moslim­organisaties. Daarentegen lieten dierenbeschermers het zondag afweten. Zij dachten misschien dat ze de buit al binnen hadden, omdat de PvdA-fractie zich unaniem voor het verbod op onverdoofd slachten had uitgesproken. Een dag later, toen de stemming dreigde om te slaan, waren ze plots wakker. Massaal bestookten ze de mailboxen van de fractieleden, om hen te bewegen bij hun
standpunt te blijven.
Hedwigepolder
Lobbyisten maken ook overuren rond de Zeeuwse Hedwigepolder. Wie onlangs mooie beelden vanuit de lucht heeft gezien van de kwetsbare natuur rond de Westerschelde, moet weten dat die beelden op kosten van Vogelbescherming Nederland zijn gemaakt.  De dure rondvlucht met journalisten ten spijt, hebben de
tegenstanders van ontpoldering van de polder het pleit voorlopig gewonnen. Hun lobby was er een van lange adem. Het Zeeuwse CDA-kamerlid Ad Koppejan kreeg het voor elkaar dat in het regeerakkoord werd opgenomen dat de al besloten ontpoldering wordt heroverwogen. In de aanloop naar de Eerste Kamerverkiezingen werd het volstrekt onbekende Zeeuwse Statenlid Johan Robesin in het Torentje van premier Mark Rutte uitgenodigd. Wat daar precies is gezegd of afgesproken, is duister; maar Robesin heeft bij de stemming voor de Eerste Kamer de coalitie gesteund. Hij was fel tegen ontpoldering van de Hedwigepolder. Inmiddels heeft het kabinet daadwerkelijk besloten van ontpoldering af te zien. Het kiest nu voor een tientallen miljoenen euro's duurdere en minder omvangrijke variant voor natuurherstel. Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw trok maandag Zeeland in, om de felicitaties in ontvangst te nemen. Intussen slijpen Vlaanderen en de natuurbeschermers hun messen, om het besluit weer ongedaan te maken.
Duister
Bijna geen besluit in het kabinet of de Tweede Kamer komt tot stand zonder dat lobbyisten of belangengroepen het proberen te beïnvloeden. Maar hoe ze dat doen en welke prijs daarvoor wordt betaald, is duister. Hoewel er nogal wat lobbyisten door de gangen van de Tweede Kamer schuifelen, doen zij
hun werk toch vooral buiten het zicht van pers en publiek. De gangbare opvatting in de politiek is, dat met lobbyen niets mis is, zo lang de stromingen elkaar een beetje in evenwicht houden. En als het maar een beetje zichtbaar en fatsoenlijk gebeurt. De discussie daarover is de laatste maanden echter opgelaaid, mede doordat oud-bewindslieden als Camiel Eurlings en Jack de Vries bij organisaties zijn gaan werken die, toen ze bewindspersoon waren, stevig bij hen lobbyden. Het lijkt erop dat de roep om strengere regels voor lobbyisten heel voorzichtig gehoor krijgt. Op initiatief van PvdA-kamerlid Pierre Heijnen gaat de Tweede Kamer bekijken of er een openbaar register kan komen van lobbyisten die in de Kamer actief zijn. Daarmee worden namen en rugnummers misschien wel bekend, maar nog niet wat er in de kamertjes van parlementariërs of elders precies wordt besproken. Dat blijft schimmig. En politici zijn niet erg bereid te vertellen in hoeverre ze zich door lobbyisten hebben laten beïnvloeden.(Bron: Nederlands Dagblad -- meer info:www.lobbyweblog.com)

​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »

Twee derde Nederlanders vindt lobbyisten te machtig

06-06-2018 Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers vindt dat lobbyisten te veel macht hebben in politiek Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Omroep WNL.
Verder lezen »

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »