Lobbyisten aan de leiband

01-05-2017
Vanmiddag snijdt de werkgroep Politieke Vernieuwing in de Kamer de thema's ‘lobbyisten en belangenvermenging’ aan. De soms hallucinante verhalen uit de onderzoekscommissie Kazachgate, tonen voor sp.a duidelijk aan dat het hoog tijd is om een aantal belangrijke stappen vooruit te zetten. 
“Er is dringend nood aan transparantie over de invloed van lobbyisten bij het tot stand komen van wetgeving”, zeggen Kamerleden Meryame Kitir en Monica De Coninck.  De sp.a-fractie legt daarom in de parlementaire werkgroep een 5-puntenplan op tafel.  

De onderzoekscommissie Minnelijke Schikking (Kazachgate) gaat op dit ogenblik na wat de invloed was van lobbyisten op de totstandkoming van de afkoopwet. De hoorzittingen zijn volop bezig. "Wat de commissie vorige week ontdekte, was al erg ontluisterend," zegt fractieleider Kitir: “In de Senaat werd een hoorzitting over de afkoopwet georganiseerd met twee professoren die allebei ook als advocaat hadden gelobbyd voor deze wet op vraag - en dus op maat - van de diamantsector. Minstens één van die professoren is zelfs betaald door de diamantsector voor deze hoorzitting, zo konden we vorige week vaststellen. Dat is ontluisterend, en dus moeten we met duidelijke richtlijnen vastleggen hoe we in de toekomst met lobbyisten omgaan in het parlement.”

De wet op de minnelijke schikking dateert van 2011, maar ook de huidige regering neemt nog altijd maatregelen op maat van één bedrijf of één sector. Monica De Coninck, lid van de Werkgroep Politieke Vernieuwing: “De voorbeelden zijn legio. Vorige week nog kloeg vliegtuigbouwer Boeing over achterkamertjespolitiek bij de toewijzing van de opvolger van de gevechtsvliegtuigen F-16 en stelden N-VA en Open VLD hun veto tegen een meerwaardebelasting na forse persberichten van de werkgeversorganisaties. Of denk aan het langer openhouden van de kerncentrales en de verlaging van de nucleaire rente. Of aan de verlaging van de belastingen voor diamantairs via de karaattaks. Allemaal pertinente voorbeelden van hoe de lobby in ons land zijn werk doet.”

Om transparantie te bieden over de invloed van lobbyisten op het totstandkomen van wetten, stelt sp.a een 5-puntenplan voor:

1.  Stel een lobbyregister op

Naar het voorbeeld van het Europees Parlement moet er een register komen van alle belangengroepen of lobbyisten werkzaam op federaal niveau.

2.  Transparantie per wetgevend initiatief

Zo’n algemeen register kan echter maar een eerste stap zijn, aangezien het enkel een algemeen beeld geeft van welke belangengroepen er actief zijn. Je leert er echter niet mee welke lobbyisten er actief zijn rond welke concrete weten.

Daarom zijn volgende voorstellen aanvullend daarop noodzakelijk:

2.1. Bij elke wet die de regering in het parlement indient, geeft ze ook een oplijsting van de belangengroepen en/of lobbyisten waarmee ze contact had ter voorbereiding van deze wet.

2.2. Bij elk verslag van de bespreking van een wet in het parlement wordt in bijlage bij het commissieverslag vermeldt met welke belangengroepen en/of lobbyisten de parlementsleden contact hadden ter voorbereiding van deze wet.

3.  Transparantie bij hoorzittingen in het parlement

Transparantie over contacten met belangengroepen is nodig omdat het vaak in het geheim gebeurt. Van hoorzittingen in het parlement gaan we er gemakshalve uit dat dit een publieke vorm van lobbying is en dat het de belangengroepen of andere experten de kans biedt om in een publieke zitting een bijdrage te leveren aan het parlementaire debat.

Toch moeten de vaststellingen uit de onderzoekscommissie Minnelijke Schikking ons ertoe aanzetten om ook op dit vlak over te gaan tot extra maatregelen:

3.1. Sprekers op een hoorzitting in het parlement moeten transparant zijn over een mogelijk belangenconflict. Als ze ook in een andere hoedanigheid betrokken zijn bij de voorliggende wetgeving, dan moeten ze dit duidelijk bij het begin van de hoorzitting melden.

3.2. Als sprekers betaald worden voor een hoorzitting in het parlement, dan moeten ze bij het begin van de hoorzitting duidelijk vermelden dat dit zo is en door wie ze betaald worden.

Bron: www.pers.s-p-a.be d.d. 26 april 2017


​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »

Twee derde Nederlanders vindt lobbyisten te machtig

06-06-2018 Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers vindt dat lobbyisten te veel macht hebben in politiek Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Omroep WNL.
Verder lezen »

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »