Lobby van G4 in Den Haag is te machtig

13-10-2015
PvdA'ers Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug heeft een aantal voorstellen ingediend om de lobby in Den Haag transparanter, toegankelijker en eerlijker te maken. Volgens Oosenbrug is 'het speelveld' voor lobbyisten niet gelijk. 'De lobby van de G4 in Den Haag is heel machtig in vergelijking met kleinere gemeenten.'
Transparantie en toegankelijkheid
De initiatiefnota moet ervoor zorgen dat naast grote bedrijven, die vaak een sterke lobby hebben en veel invloed uitoefenen, ook andere partijen een eerlijke kans krijgen op beïnvloeding van politiek en bestuur. Dat kan bereikt worden door de momenten van beïnvloeding meer toegankelijke en transparant te maken, zo stellen Oosenbrug en Bouwmeester. De Kamerleden willen onder meer dat bij elk groot beleidsonderwerp openbaar wordt gemaakt welke belangen er zijn ingebracht en wat hiermee gedaan is. Ook moeten de agenda’s van de top van ministers, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties via internet worden opengesteld. Daarnaast moet er een register komen waarin alle mensen met een lobbypas van de Kamer in te vinden zijn, alsmede alle oud-Kamerleden die als lobbyist werkzaam zijn en lobbyisten die zonder pas Kamerleden bezoeken.

Onwenselijke beïnvloeding
Oosenbrug noemt tegenover Binnenlands Bestuur de lobby van de tabaksindustrie op de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als voorbeeld van onwenselijke beïnvloeding. 'In het internationale antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie is afgesproken dat de tabaksindustrie niet mag lobbyen bij het ministerie van VWS. Wij hebben dat verdrag ondertekend. Nu lobbyen ze bij het ministerie van Financiën tegen lagere accijns. Deze lobby is geheim, we kennen de argumenten niet waardoor we moeilijk vanuit de inhoud kunnen reageren of controleren. Daarbij komt de gezondheidslobby daar niet binnen, dat is dus geen gelijk speelveld.'

Ongelijke lobby voor kleine en grote gemeenten 
Ook bij lokale overheden zoals provincies en gemeenten kunnen er onwenselijke situaties ontstaan met lobbyisten, stelt Oosenbrug. ‘Volgens Transparancy International is Nederland voor lobbyisten een speeltuin. Er gelden geen bijna geen regels. Dat geldt ook voor lokaal bestuur. De lobby van de vier grote steden (G4) in Den Haag is heel machtig in vergelijking met kleinere gemeenten. Om te voorkomen dat dit land wordt geregeerd door de G4 moeten we dit rechttrekken. Lobbyisten van grote gemeenten zitten aan tafel op de ministeries, hebben rechtstreeks contact met ambtenaren en politici. Lobbyisten van kleine gemeenten doen dat niet. Van een gelijk speelveld is dus geen sprake.
 
Eerlijke kans 
Door alle gemeenten 'een eerlijke kans te geven op beïnvloeding van de overheid' wordt er volgens Oosenbrug meer rekening gehouden met verschil in grootte tussen diverse regio’s en streken. 'Dat is kwalitatief beter en ook eerlijker.’ Oosenbrug roept gemeenten en provincies op om vanuit hun wensen en ervaringen te reageren op het voorstel. ‘Hun input is heel belangrijk.'
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl 13-10-2015

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »