Lobby van G4 in Den Haag is te machtig

13-10-2015
PvdA'ers Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug heeft een aantal voorstellen ingediend om de lobby in Den Haag transparanter, toegankelijker en eerlijker te maken. Volgens Oosenbrug is 'het speelveld' voor lobbyisten niet gelijk. 'De lobby van de G4 in Den Haag is heel machtig in vergelijking met kleinere gemeenten.'
Transparantie en toegankelijkheid
De initiatiefnota moet ervoor zorgen dat naast grote bedrijven, die vaak een sterke lobby hebben en veel invloed uitoefenen, ook andere partijen een eerlijke kans krijgen op beïnvloeding van politiek en bestuur. Dat kan bereikt worden door de momenten van beïnvloeding meer toegankelijke en transparant te maken, zo stellen Oosenbrug en Bouwmeester. De Kamerleden willen onder meer dat bij elk groot beleidsonderwerp openbaar wordt gemaakt welke belangen er zijn ingebracht en wat hiermee gedaan is. Ook moeten de agenda’s van de top van ministers, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties via internet worden opengesteld. Daarnaast moet er een register komen waarin alle mensen met een lobbypas van de Kamer in te vinden zijn, alsmede alle oud-Kamerleden die als lobbyist werkzaam zijn en lobbyisten die zonder pas Kamerleden bezoeken.

Onwenselijke beïnvloeding
Oosenbrug noemt tegenover Binnenlands Bestuur de lobby van de tabaksindustrie op de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als voorbeeld van onwenselijke beïnvloeding. 'In het internationale antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie is afgesproken dat de tabaksindustrie niet mag lobbyen bij het ministerie van VWS. Wij hebben dat verdrag ondertekend. Nu lobbyen ze bij het ministerie van Financiën tegen lagere accijns. Deze lobby is geheim, we kennen de argumenten niet waardoor we moeilijk vanuit de inhoud kunnen reageren of controleren. Daarbij komt de gezondheidslobby daar niet binnen, dat is dus geen gelijk speelveld.'

Ongelijke lobby voor kleine en grote gemeenten 
Ook bij lokale overheden zoals provincies en gemeenten kunnen er onwenselijke situaties ontstaan met lobbyisten, stelt Oosenbrug. ‘Volgens Transparancy International is Nederland voor lobbyisten een speeltuin. Er gelden geen bijna geen regels. Dat geldt ook voor lokaal bestuur. De lobby van de vier grote steden (G4) in Den Haag is heel machtig in vergelijking met kleinere gemeenten. Om te voorkomen dat dit land wordt geregeerd door de G4 moeten we dit rechttrekken. Lobbyisten van grote gemeenten zitten aan tafel op de ministeries, hebben rechtstreeks contact met ambtenaren en politici. Lobbyisten van kleine gemeenten doen dat niet. Van een gelijk speelveld is dus geen sprake.
 
Eerlijke kans 
Door alle gemeenten 'een eerlijke kans te geven op beïnvloeding van de overheid' wordt er volgens Oosenbrug meer rekening gehouden met verschil in grootte tussen diverse regio’s en streken. 'Dat is kwalitatief beter en ook eerlijker.’ Oosenbrug roept gemeenten en provincies op om vanuit hun wensen en ervaringen te reageren op het voorstel. ‘Hun input is heel belangrijk.'
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl 13-10-2015

​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »

Twee derde Nederlanders vindt lobbyisten te machtig

06-06-2018 Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers vindt dat lobbyisten te veel macht hebben in politiek Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Omroep WNL.
Verder lezen »

Lobbyisten winnen met alternatieve feiten van de Rekenkamer bij beschrijving van de werkelijkheid

22-05-2018 Arno Visser moet ervoor waken zijn belezenheid al te opzichtig te etaleren, want hij begint de indruk te wekken dat die zich beperkt tot één boek: Gustave Flauberts Madame Bovary. In de parlementaire annalen (sinds 1814) kwam de roman slechts driemaal eerder ter sprake. Maar de president van de Rekenkamer gebruikte een beeld eruit woensdag op Verantwoordingsdag al voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Verder lezen »