Lobby van G4 in Den Haag is te machtig

13-10-2015
PvdA'ers Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug heeft een aantal voorstellen ingediend om de lobby in Den Haag transparanter, toegankelijker en eerlijker te maken. Volgens Oosenbrug is 'het speelveld' voor lobbyisten niet gelijk. 'De lobby van de G4 in Den Haag is heel machtig in vergelijking met kleinere gemeenten.'
Transparantie en toegankelijkheid
De initiatiefnota moet ervoor zorgen dat naast grote bedrijven, die vaak een sterke lobby hebben en veel invloed uitoefenen, ook andere partijen een eerlijke kans krijgen op beïnvloeding van politiek en bestuur. Dat kan bereikt worden door de momenten van beïnvloeding meer toegankelijke en transparant te maken, zo stellen Oosenbrug en Bouwmeester. De Kamerleden willen onder meer dat bij elk groot beleidsonderwerp openbaar wordt gemaakt welke belangen er zijn ingebracht en wat hiermee gedaan is. Ook moeten de agenda’s van de top van ministers, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties via internet worden opengesteld. Daarnaast moet er een register komen waarin alle mensen met een lobbypas van de Kamer in te vinden zijn, alsmede alle oud-Kamerleden die als lobbyist werkzaam zijn en lobbyisten die zonder pas Kamerleden bezoeken.

Onwenselijke beïnvloeding
Oosenbrug noemt tegenover Binnenlands Bestuur de lobby van de tabaksindustrie op de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als voorbeeld van onwenselijke beïnvloeding. 'In het internationale antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie is afgesproken dat de tabaksindustrie niet mag lobbyen bij het ministerie van VWS. Wij hebben dat verdrag ondertekend. Nu lobbyen ze bij het ministerie van Financiën tegen lagere accijns. Deze lobby is geheim, we kennen de argumenten niet waardoor we moeilijk vanuit de inhoud kunnen reageren of controleren. Daarbij komt de gezondheidslobby daar niet binnen, dat is dus geen gelijk speelveld.'

Ongelijke lobby voor kleine en grote gemeenten 
Ook bij lokale overheden zoals provincies en gemeenten kunnen er onwenselijke situaties ontstaan met lobbyisten, stelt Oosenbrug. ‘Volgens Transparancy International is Nederland voor lobbyisten een speeltuin. Er gelden geen bijna geen regels. Dat geldt ook voor lokaal bestuur. De lobby van de vier grote steden (G4) in Den Haag is heel machtig in vergelijking met kleinere gemeenten. Om te voorkomen dat dit land wordt geregeerd door de G4 moeten we dit rechttrekken. Lobbyisten van grote gemeenten zitten aan tafel op de ministeries, hebben rechtstreeks contact met ambtenaren en politici. Lobbyisten van kleine gemeenten doen dat niet. Van een gelijk speelveld is dus geen sprake.
 
Eerlijke kans 
Door alle gemeenten 'een eerlijke kans te geven op beïnvloeding van de overheid' wordt er volgens Oosenbrug meer rekening gehouden met verschil in grootte tussen diverse regio’s en streken. 'Dat is kwalitatief beter en ook eerlijker.’ Oosenbrug roept gemeenten en provincies op om vanuit hun wensen en ervaringen te reageren op het voorstel. ‘Hun input is heel belangrijk.'
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl 13-10-2015

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »