Kamer vraagt wetenschappers om hulp

03-06-2011
Wetenschappers gaan Tweede Kamerleden helpen door feitelijke informatie over actuele onderwerpen te leveren en vragen te beantwoorden. De Kamer gaat daartoe samenwerken met drie wetenschappelijke organisaties. Het parlement moet er een eigen informatiepositie mee opbouwen, zegt Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in de GPD-dagbladen.
Met de pool van deskundigen en lobbyisten zegt Verbeet te willen voorkomen dat de Kamer zich alleen baseert op de informatie die het van de regeringkrijgt. "Zo voorkom je dat je steeds uit dezelfde vijver vist", zegt Verbeet. De wetenschappers moeten de Kamer voorzien van informatie in de vorm vanfactsheets, maar ook deelnemen aan hoorzittingen en rondetafelgesprekken. "Ik hoop dat de Kamer beter beslagen ten ijs komt bij grote vraagstukken", lichtVerbeet het plan toe.
Aanleiding voor het initiatief is een onderzoek van de Kamer naar het eigen functioneren. Een van de aanbevelingen was dat de Kamer meer haar eigen agenda moest bepalen en zich minder moet laten leiden door de waan van de dag. De wetenschappers die de Kamer met informatie moeten voeden worden aangedragen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Die doet dat mede namens onderzoeksfinancierder NWO en universiteitenkoepel VSNU. De samenwerking begint als experiment van drie jaar.

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »