Kamer vraagt wetenschappers om hulp

03-06-2011
Wetenschappers gaan Tweede Kamerleden helpen door feitelijke informatie over actuele onderwerpen te leveren en vragen te beantwoorden. De Kamer gaat daartoe samenwerken met drie wetenschappelijke organisaties. Het parlement moet er een eigen informatiepositie mee opbouwen, zegt Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in de GPD-dagbladen.
Met de pool van deskundigen en lobbyisten zegt Verbeet te willen voorkomen dat de Kamer zich alleen baseert op de informatie die het van de regeringkrijgt. "Zo voorkom je dat je steeds uit dezelfde vijver vist", zegt Verbeet. De wetenschappers moeten de Kamer voorzien van informatie in de vorm vanfactsheets, maar ook deelnemen aan hoorzittingen en rondetafelgesprekken. "Ik hoop dat de Kamer beter beslagen ten ijs komt bij grote vraagstukken", lichtVerbeet het plan toe.
Aanleiding voor het initiatief is een onderzoek van de Kamer naar het eigen functioneren. Een van de aanbevelingen was dat de Kamer meer haar eigen agenda moest bepalen en zich minder moet laten leiden door de waan van de dag. De wetenschappers die de Kamer met informatie moeten voeden worden aangedragen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Die doet dat mede namens onderzoeksfinancierder NWO en universiteitenkoepel VSNU. De samenwerking begint als experiment van drie jaar.

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »