Kamer vraagt wetenschappers om hulp

03-06-2011
Wetenschappers gaan Tweede Kamerleden helpen door feitelijke informatie over actuele onderwerpen te leveren en vragen te beantwoorden. De Kamer gaat daartoe samenwerken met drie wetenschappelijke organisaties. Het parlement moet er een eigen informatiepositie mee opbouwen, zegt Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in de GPD-dagbladen.
Met de pool van deskundigen en lobbyisten zegt Verbeet te willen voorkomen dat de Kamer zich alleen baseert op de informatie die het van de regeringkrijgt. "Zo voorkom je dat je steeds uit dezelfde vijver vist", zegt Verbeet. De wetenschappers moeten de Kamer voorzien van informatie in de vorm vanfactsheets, maar ook deelnemen aan hoorzittingen en rondetafelgesprekken. "Ik hoop dat de Kamer beter beslagen ten ijs komt bij grote vraagstukken", lichtVerbeet het plan toe.
Aanleiding voor het initiatief is een onderzoek van de Kamer naar het eigen functioneren. Een van de aanbevelingen was dat de Kamer meer haar eigen agenda moest bepalen en zich minder moet laten leiden door de waan van de dag. De wetenschappers die de Kamer met informatie moeten voeden worden aangedragen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Die doet dat mede namens onderzoeksfinancierder NWO en universiteitenkoepel VSNU. De samenwerking begint als experiment van drie jaar.

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »