Initiatiefnota Lobby in Daglicht

14-02-2017
Vandaag stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend tijdens het notaoverleg over de initiatiefnota 'Lobby in Daglicht' van PvdA Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug. In deze Nota doen zij 14 voorstellen met als doel tot transparantere belangenbehartiging te komen. De voorstellen zijn gericht aan Kabinet, Kamer en de beroepsgroep van lobbyisten.

 
Bijna alle moties werden vandaag met overgrote meerderheid aangenomen. Onderstaand een overzicht van de aangenomen moties, inclusief link naar de volledige motie. 

34 376, nr. 5 -de motie-Voortman/Recourt over toegankelijker en transparanter ingerichte internetconsultaties 
34 376, nr. 6 -de motie-Amhaouch over een evaluatie van het beleid voor toekenning van lobbypassen 
34 376, nr. 7 -de motie-Koser Kaya over ter consultatie brengen van discussiedocumenten 
34 376, nr. 9 -de motie-Recourt/Voortman over op basis van een impactanalyse van wet- en regelgeving mensen uitnodigen om mee te praten 
34 376, nr. 10 -de motie-Recourt/Voortman over de omgang met belangenbehartigers 
34 376, nr. 11 -de motie-Recourt/Voortman over een lobbyparagraaf over de gemaakte belangenafweging bij elke wet en elk groot beleidsonderwerp 

Onderstaande motie werd verworpen:
34 376, nr. 8 -de motie-Koser Kaya over gratis toegang tot relevante contactgegevens van ambtenaren 

Op 23 januari 2017 werd op WNL / Radio I tussen 20:45 - 21:15u aandacht besteed aan dit onderwerp. Lea Bouwmeester, Arco Timmermans en Peter van Keulen gingen daarbij met elkaar in debat. Het item kan hier worden beluisterd. Het stenogram van het Notaoverleg is hier te vinden. De brief met de reactie van Minister Blok (VenJ) op de moties is hier te vinden. 

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »