Initiatiefnota Lobby in Daglicht

14-02-2017
Vandaag stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend tijdens het notaoverleg over de initiatiefnota 'Lobby in Daglicht' van PvdA Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug. In deze Nota doen zij 14 voorstellen met als doel tot transparantere belangenbehartiging te komen. De voorstellen zijn gericht aan Kabinet, Kamer en de beroepsgroep van lobbyisten.

 
Bijna alle moties werden vandaag met overgrote meerderheid aangenomen. Onderstaand een overzicht van de aangenomen moties, inclusief link naar de volledige motie. 

34 376, nr. 5 -de motie-Voortman/Recourt over toegankelijker en transparanter ingerichte internetconsultaties 
34 376, nr. 6 -de motie-Amhaouch over een evaluatie van het beleid voor toekenning van lobbypassen 
34 376, nr. 7 -de motie-Koser Kaya over ter consultatie brengen van discussiedocumenten 
34 376, nr. 9 -de motie-Recourt/Voortman over op basis van een impactanalyse van wet- en regelgeving mensen uitnodigen om mee te praten 
34 376, nr. 10 -de motie-Recourt/Voortman over de omgang met belangenbehartigers 
34 376, nr. 11 -de motie-Recourt/Voortman over een lobbyparagraaf over de gemaakte belangenafweging bij elke wet en elk groot beleidsonderwerp 

Onderstaande motie werd verworpen:
34 376, nr. 8 -de motie-Koser Kaya over gratis toegang tot relevante contactgegevens van ambtenaren 

Op 23 januari 2017 werd op WNL / Radio I tussen 20:45 - 21:15u aandacht besteed aan dit onderwerp. Lea Bouwmeester, Arco Timmermans en Peter van Keulen gingen daarbij met elkaar in debat. Het item kan hier worden beluisterd. Het stenogram van het Notaoverleg is hier te vinden. De brief met de reactie van Minister Blok (VenJ) op de moties is hier te vinden. 

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »