Initiatiefnota Lobby in Daglicht

14-02-2017
Vandaag stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend tijdens het notaoverleg over de initiatiefnota 'Lobby in Daglicht' van PvdA Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug. In deze Nota doen zij 14 voorstellen met als doel tot transparantere belangenbehartiging te komen. De voorstellen zijn gericht aan Kabinet, Kamer en de beroepsgroep van lobbyisten.

 
Bijna alle moties werden vandaag met overgrote meerderheid aangenomen. Onderstaand een overzicht van de aangenomen moties, inclusief link naar de volledige motie. 

34 376, nr. 5 -de motie-Voortman/Recourt over toegankelijker en transparanter ingerichte internetconsultaties 
34 376, nr. 6 -de motie-Amhaouch over een evaluatie van het beleid voor toekenning van lobbypassen 
34 376, nr. 7 -de motie-Koser Kaya over ter consultatie brengen van discussiedocumenten 
34 376, nr. 9 -de motie-Recourt/Voortman over op basis van een impactanalyse van wet- en regelgeving mensen uitnodigen om mee te praten 
34 376, nr. 10 -de motie-Recourt/Voortman over de omgang met belangenbehartigers 
34 376, nr. 11 -de motie-Recourt/Voortman over een lobbyparagraaf over de gemaakte belangenafweging bij elke wet en elk groot beleidsonderwerp 

Onderstaande motie werd verworpen:
34 376, nr. 8 -de motie-Koser Kaya over gratis toegang tot relevante contactgegevens van ambtenaren 

Op 23 januari 2017 werd op WNL / Radio I tussen 20:45 - 21:15u aandacht besteed aan dit onderwerp. Lea Bouwmeester, Arco Timmermans en Peter van Keulen gingen daarbij met elkaar in debat. Het item kan hier worden beluisterd. Het stenogram van het Notaoverleg is hier te vinden. De brief met de reactie van Minister Blok (VenJ) op de moties is hier te vinden. 

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »