EU Workshop: ‘Voet tussen de deur in Brussel?!'

25-04-2013
Op 19 april vond de jaarlijkse EU-workshop van Public Matters plaats in New Babylon in Den Haag. De workshop had als thema: ‘Voet tussen de deur in Brussel?! Werken aan een effectieve Europese lobby vanuit Nederland.’
De groep deelnemers begon de dag met een introductie op het Europese beleidsproces die  verzorgd werd door Miriam Offermans. Hierna schetste EU-lobbyist Christiaan Prins (Unilever) een beeld van hoe lobbyen in Brussel in zijn werk gaat. Hij sprak onder meer over het belang van een - ook intern breed gedragen - Europese lobby en de wisselwerking tussen Brussel en Den Haag. Tijdens de uitgebreide Brusselse lunch hadden de deelnemers en de sprekers de kans om hun lobby-ervaringen uit te wisselen. Hierna was het de beurt aan Martein Maas van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de deelnemers wegwijs te maken in het proces van de interdepartementale besluitvorming in Nederland. Hij ging in op de totstandkoming van het Nederlandse standpunt en waar er voor lobbyisten momenten zijn om invloed uit te oefenen. De dag werd afgesloten met een presentatie van Mendeltje van Keulen. Vanuit haar hoedanigheid als griffier Europese Zaken in de Tweede Kamer verschafte zij de deelnemers inzicht in de rol die de Tweede Kamer speelt bij Europese besluitvorming.
Gedurende de dag was er de kans om de opgedane kennis in de praktijk te brengen: aan de hand van twee cases konden de deelnemers hun ‘lobby-skills’ oefenen. Hierbij kwam aan de orde hoe je als lobbyist tot Europese prioriteiten komt en wanneer en hoe je een Europese lobby start vanuit Nederland. Ook werd uitgebreid stil gestaan bij het BNC-fiche (Beoordeling Nieuw Commissievoorstel, het voorlopige Nederlandse standpunt waarmee Nederland in Brussel de onderhandeling in gaat). Deelname aan de workshop werd als zeer nuttig ervaren: voor velen was het een ‘eye-opener’ dat je  Brussel ook vanuit Den Haag kunt – en eigenlijk moet – belobbyen. De cross-sectorale aanwezigheid werd door de deelnemersgroep zeer gewaardeerd.

Voor meer informatie over de workshop kunt u terecht bij Miriam Offermans (070-3046482) of Anouk Sterk (070-3046487).

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »