EU Workshop: ‘Voet tussen de deur in Brussel?!'

25-04-2013
Op 19 april vond de jaarlijkse EU-workshop van Public Matters plaats in New Babylon in Den Haag. De workshop had als thema: ‘Voet tussen de deur in Brussel?! Werken aan een effectieve Europese lobby vanuit Nederland.’
De groep deelnemers begon de dag met een introductie op het Europese beleidsproces die  verzorgd werd door Miriam Offermans. Hierna schetste EU-lobbyist Christiaan Prins (Unilever) een beeld van hoe lobbyen in Brussel in zijn werk gaat. Hij sprak onder meer over het belang van een - ook intern breed gedragen - Europese lobby en de wisselwerking tussen Brussel en Den Haag. Tijdens de uitgebreide Brusselse lunch hadden de deelnemers en de sprekers de kans om hun lobby-ervaringen uit te wisselen. Hierna was het de beurt aan Martein Maas van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de deelnemers wegwijs te maken in het proces van de interdepartementale besluitvorming in Nederland. Hij ging in op de totstandkoming van het Nederlandse standpunt en waar er voor lobbyisten momenten zijn om invloed uit te oefenen. De dag werd afgesloten met een presentatie van Mendeltje van Keulen. Vanuit haar hoedanigheid als griffier Europese Zaken in de Tweede Kamer verschafte zij de deelnemers inzicht in de rol die de Tweede Kamer speelt bij Europese besluitvorming.
Gedurende de dag was er de kans om de opgedane kennis in de praktijk te brengen: aan de hand van twee cases konden de deelnemers hun ‘lobby-skills’ oefenen. Hierbij kwam aan de orde hoe je als lobbyist tot Europese prioriteiten komt en wanneer en hoe je een Europese lobby start vanuit Nederland. Ook werd uitgebreid stil gestaan bij het BNC-fiche (Beoordeling Nieuw Commissievoorstel, het voorlopige Nederlandse standpunt waarmee Nederland in Brussel de onderhandeling in gaat). Deelname aan de workshop werd als zeer nuttig ervaren: voor velen was het een ‘eye-opener’ dat je  Brussel ook vanuit Den Haag kunt – en eigenlijk moet – belobbyen. De cross-sectorale aanwezigheid werd door de deelnemersgroep zeer gewaardeerd.

Voor meer informatie over de workshop kunt u terecht bij Miriam Offermans (070-3046482) of Anouk Sterk (070-3046487).

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »