EU Workshop: ‘Voet tussen de deur in Brussel?!'

25-04-2013
Op 19 april vond de jaarlijkse EU-workshop van Public Matters plaats in New Babylon in Den Haag. De workshop had als thema: ‘Voet tussen de deur in Brussel?! Werken aan een effectieve Europese lobby vanuit Nederland.’
De groep deelnemers begon de dag met een introductie op het Europese beleidsproces die  verzorgd werd door Miriam Offermans. Hierna schetste EU-lobbyist Christiaan Prins (Unilever) een beeld van hoe lobbyen in Brussel in zijn werk gaat. Hij sprak onder meer over het belang van een - ook intern breed gedragen - Europese lobby en de wisselwerking tussen Brussel en Den Haag. Tijdens de uitgebreide Brusselse lunch hadden de deelnemers en de sprekers de kans om hun lobby-ervaringen uit te wisselen. Hierna was het de beurt aan Martein Maas van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de deelnemers wegwijs te maken in het proces van de interdepartementale besluitvorming in Nederland. Hij ging in op de totstandkoming van het Nederlandse standpunt en waar er voor lobbyisten momenten zijn om invloed uit te oefenen. De dag werd afgesloten met een presentatie van Mendeltje van Keulen. Vanuit haar hoedanigheid als griffier Europese Zaken in de Tweede Kamer verschafte zij de deelnemers inzicht in de rol die de Tweede Kamer speelt bij Europese besluitvorming.
Gedurende de dag was er de kans om de opgedane kennis in de praktijk te brengen: aan de hand van twee cases konden de deelnemers hun ‘lobby-skills’ oefenen. Hierbij kwam aan de orde hoe je als lobbyist tot Europese prioriteiten komt en wanneer en hoe je een Europese lobby start vanuit Nederland. Ook werd uitgebreid stil gestaan bij het BNC-fiche (Beoordeling Nieuw Commissievoorstel, het voorlopige Nederlandse standpunt waarmee Nederland in Brussel de onderhandeling in gaat). Deelname aan de workshop werd als zeer nuttig ervaren: voor velen was het een ‘eye-opener’ dat je  Brussel ook vanuit Den Haag kunt – en eigenlijk moet – belobbyen. De cross-sectorale aanwezigheid werd door de deelnemersgroep zeer gewaardeerd.

Voor meer informatie over de workshop kunt u terecht bij Miriam Offermans (070-3046482) of Anouk Sterk (070-3046487).

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »