De’ge’pol neemt Transparantie Initiatief: benoeming Commissaris belangenbehartiging

29-09-2015
De in 2002 opgerichte Deutsche Gesellschaft für Politikberatung -- de’ge’pol, de vereniging van public affairs professionals in Duitsland -- heeft het initiatief genomen een parlementaire commissaris te benoemen in de Duitse Bundestag.
Hoewel er al jaren een intensief debat gaande is in Duitsland over belangenbehartiging vindt de’ge’pol het onvoldoende om alleen te discussiëren over transparantie en het vertrouwen in het democratische systeem te herstellen. Daarom is er behoefte aan de benoeming van een contactpersoon in het parlement die verantwoordelijk is voor het ondersteunen van burgers bij alle zaken die te maken hebben met belangenbehartiging. Het voorstel is deels gebaseerd op de al decennia bestaande Commissaris voor de strijdkrachten in de Duitse Bundestag.
 
Deze nieuwe Commissaris belangenbehartiging werkt nauw samen met het Petitie Comité. Hij kan zelf actie ondernemen of op basis van input en klachten van de bevolking. Deze combinatie heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste is hij in de positie om niet-legale praktijken aan het licht te brengen, ten tweede is een dergelijk zichzelf monitorend lichaam onafhankelijk en biedt makkelijke toegang voor de burgers. De Commissaris is niet betrokken bij de inhoud van de communicatie, maar meer met de vorm en methode van belangenbehartiging. Ongeacht of deze wordt uitgevoerd door industriële bedrijven, handelsverenigingen, NGO’s, consultants, advocatenkantoren of kerken.
 
Meer informatie vindt u hier.

Lokale lobbyisten vaak druk met andere thema's dan de lokale politiek

06-12-2017 Consultancy.nl schreef onlangs een artikel naar aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam samen met ons uitvoerde naar de lobby op lokaal niveau. Het artikel is hier terug te lezen. 
Verder lezen »

Pleidooi voor lobbyregister Gemeente Rotterdam

05-12-2017 Er moet een lobbyregister komen voor gemeenteraadsleden en het bestuur van Rotterdam. Hiermee moet duidelijk worden welke grote partijen invloed hebben op de besluitvorming. Het moet duidelijk worden met welke lobbyisten bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hebben gesproken, alvorens ze een beslissing te namen. 
Verder lezen »

Verslag lobbyseminar 2017 nu ook digitaal beschikbaar

15-11-2017 Wat is de staat van de lobby op lokaal niveau? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belangenbehartiging in de gemeente en in “Den Haag”? Ten overstaan van zo’n 175 aanwezigen werd op 26 oktober 2017 het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby?!’ gepresenteerd tijdens het jaarlijkse lobbyseminar van Public Matters. Onderstaand leest u het volledige beslag. De digitale publicatie van het onderzoek is hier in te zien en te downloaden als PDF-bestand. 
Verder lezen »

Wat bedrijven, veel banken - én een gezamenlijk aanbod van VNO-NCW en Greenpeace: dit waren de 750 lobby's

13-11-2017 Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Greenpeace hebben op initiatief van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de afgelopen maanden een aantal malen overlegd over verdere verduurzaming van de energievoorziening. Samsom had ook de leiding over die besprekingen.
Verder lezen »