De’ge’pol neemt Transparantie Initiatief: benoeming Commissaris belangenbehartiging

29-09-2015
De in 2002 opgerichte Deutsche Gesellschaft für Politikberatung -- de’ge’pol, de vereniging van public affairs professionals in Duitsland -- heeft het initiatief genomen een parlementaire commissaris te benoemen in de Duitse Bundestag.
Hoewel er al jaren een intensief debat gaande is in Duitsland over belangenbehartiging vindt de’ge’pol het onvoldoende om alleen te discussiëren over transparantie en het vertrouwen in het democratische systeem te herstellen. Daarom is er behoefte aan de benoeming van een contactpersoon in het parlement die verantwoordelijk is voor het ondersteunen van burgers bij alle zaken die te maken hebben met belangenbehartiging. Het voorstel is deels gebaseerd op de al decennia bestaande Commissaris voor de strijdkrachten in de Duitse Bundestag.
 
Deze nieuwe Commissaris belangenbehartiging werkt nauw samen met het Petitie Comité. Hij kan zelf actie ondernemen of op basis van input en klachten van de bevolking. Deze combinatie heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste is hij in de positie om niet-legale praktijken aan het licht te brengen, ten tweede is een dergelijk zichzelf monitorend lichaam onafhankelijk en biedt makkelijke toegang voor de burgers. De Commissaris is niet betrokken bij de inhoud van de communicatie, maar meer met de vorm en methode van belangenbehartiging. Ongeacht of deze wordt uitgevoerd door industriële bedrijven, handelsverenigingen, NGO’s, consultants, advocatenkantoren of kerken.
 
Meer informatie vindt u hier.

Public Matters crash course Public Affairs op 28 november

16-10-2018 Wilt u inzicht krijgen in Haagse besluitvormingsprocessen en procedures of de impact van uw belangenbehartiging verhogen? Zoekt u naar intervisie met andere belangenbehartigers en ontvangt u graag feedback op uw beïnvloedingsvaardigheden? Of wilt u concrete handvatten verkrijgen om een effectieve stakeholderstrategie te ontwikkelen? 
 
Op woensdag 28 november organiseert Public Matters weer de crash course Public Affairs. Voor deze intensieve eendaagse training is plaats voor maximaal vier deelnemers. Dus wees er snel bij, de plekken zijn beperkt.
Verder lezen »

Interview voorzitter LTO Nederland Marc Calon: ‘Je moet er bovenop blijven zitten'

15-10-2018 “Wij hebben de formatie gewonnen. Bij mijn weten is geen enkel regeerakkoord sinds de oorlog zo uitgebreid en zo positief geweest over de landbouw. We hebben daar een strakke lobby op gevoerd. Halverwege de formatie zaten we bij Rutte aan tafel en bij Buma. 90% van wat we vroegen staat in het akkoord.” 
Verder lezen »

Niemand lobbyt in kabinetsformaties voor de burger

10-10-2018 Na verkiezingen stijgen de lasten voor de burger en dalen die voor bedrijven, terwijl altijd precies het omgekeerde wordt beloofd. Zo luidt een van de bevindingen uit het onderzoek dat Wimar Bolhuis deed naar de input en output van verkiezingen en formatieprocessen in Nederland sinds 1986.
Verder lezen »

Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »