De’ge’pol neemt Transparantie Initiatief: benoeming Commissaris belangenbehartiging

29-09-2015
De in 2002 opgerichte Deutsche Gesellschaft für Politikberatung -- de’ge’pol, de vereniging van public affairs professionals in Duitsland -- heeft het initiatief genomen een parlementaire commissaris te benoemen in de Duitse Bundestag.
Hoewel er al jaren een intensief debat gaande is in Duitsland over belangenbehartiging vindt de’ge’pol het onvoldoende om alleen te discussiëren over transparantie en het vertrouwen in het democratische systeem te herstellen. Daarom is er behoefte aan de benoeming van een contactpersoon in het parlement die verantwoordelijk is voor het ondersteunen van burgers bij alle zaken die te maken hebben met belangenbehartiging. Het voorstel is deels gebaseerd op de al decennia bestaande Commissaris voor de strijdkrachten in de Duitse Bundestag.
 
Deze nieuwe Commissaris belangenbehartiging werkt nauw samen met het Petitie Comité. Hij kan zelf actie ondernemen of op basis van input en klachten van de bevolking. Deze combinatie heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste is hij in de positie om niet-legale praktijken aan het licht te brengen, ten tweede is een dergelijk zichzelf monitorend lichaam onafhankelijk en biedt makkelijke toegang voor de burgers. De Commissaris is niet betrokken bij de inhoud van de communicatie, maar meer met de vorm en methode van belangenbehartiging. Ongeacht of deze wordt uitgevoerd door industriële bedrijven, handelsverenigingen, NGO’s, consultants, advocatenkantoren of kerken.
 
Meer informatie vindt u hier.

Vroegtijdige lobby leidt tot snellere afronding overname bedrijf

03-04-2018 Bedrijven die in een vroeg stadium lobbyen voor een overname krijgen minder vaak te maken met uitgebreid onderzoek van een mededingingsautoriteit. Zij kunnen daarom een overname sneller succesvol afronden en worden beter gewaardeerd door aandeelhouders.
Verder lezen »

Uitnodiging open workshop “Effectief lobbyen” 23 mei 2018

20-03-2018 Op 23 mei organiseert Public Matters de workshop "Effectief lobbyen". Deze workshop wordt aangeboden op basis van open inschrijving.
Verder lezen »

Hoe Nederland twee keer moest lobbyen voor hoofdzetel EMA

16-03-2018 Europees Parlement stemt, ondanks Italiaans verzet, in met Amsterdam.
Verder lezen »

VS pakken buitenlandse lobby aan

27-02-2018 Amerikaanse Congresleden werken aan wetgeving die managers van buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten zal dwingen gevoelige informatie over hun contacten met de overheid openbaar te maken.
Verder lezen »