Brexit seminar 2017

20-01-2017
Op 19 januari 2017 organiseerde Public Matters in samenwerking met de London School of Economics (LSE) en FIPRA, het seminar "Brexit and business: as usual?!". 
 

In aanwezigheid van 90 deelnemers afkomstig uit bedrijfsleven, politiek, overheid, media en wetenschap, werd in Perscentrum Nieuwspoort onder leiding van Robert Madelin, chief strategist voor Fipra en voormalig DG voor CNECT, DG voor SANCO en DG Handel, gediscussieerd over de kansen en bedreigingen die "Brexit" brengen.Aan het begin van het seminar werd hij namens Public Matters geïntroduceerd door Peter van Keulen

Aanleiding
2017 wordt het jaar van Europa. En niet alleen omdat er verkiezingen zijn in een aantal belangrijke lidstaten. Maar ook omdat de uitwerking van “Brexit” concreet vorm krijgt. Tijd dus om te anticiperen en de kansen, bedreigingen en consequenties vanuit Nederlands perspectief in kaart te brengen. Om die reden trapten wij het nieuwe jaar met "Brexit" af. En blikten daarbij tevens vooruit naar het Rondetafelgesprek Brexit in de Tweede Kamer op 1 februari.

Sprekers & discussie
Lucinda Creighton, hoofd van het Brexit team van Fipra en voormalig Iers minister van Europese Zaken, ging in op de politieke context van de Brexit onderhandelingen. Creighton ziet een negatief beeld voor de onderhandelingen. In de komende periode zullen de zowel de resterende EU 27 lidstaten en het VK zich ingraven, waardoor de onderhandelingen erg moeizaam zullen verlopen. Daarnaast ziet zij protectionistische tendensen vanuit zowel de EU en het VK, en voorspelt zij een race to the bottom als het gaat om belastingklimaat tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
Graham Floater, Principal Research Fellow van de London School of Economics (LSE) ging tijdens zijn presentatie in op de economische gevolgen van een Brexit en was evenmin positief gestemd. De VK is als afzetmarkt voor de EU enorm belangrijk en vice versa, een Brexit en wegvallen van een gemeenschappelijke (handels)markt dus gevolgen hebben voor nagenoeg elke lidstaat. LSE houdt met verschillende scenario’s rekening. In de toelichting op het meest gunstige en het meest ongunstige uitkomst van de Brexit onderhandelingen, waarbij in het laatste geval een verlies van 230.000 banen in het Verenigd Koninkrijk wordt voorzien..
Als derde spreker kwam Pim Visser, directeur van VisNed, de belangenorganisatie van Nederlandse vissers, aan bod. Als sector die nu al concreet inzichtelijk heeft wat de directe gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse visserijsector heeft. Visser gaf aan dat de sector momenteel actief bezig met de agenda voor de vissers in deze onderhandelingen. De sector heeft coalities gevormd, zowel op EU niveau als in Nederland zelf . Visser waarschuwt andere sectoren voor de gevolgen van organisaties met belangen in relatie tot de Brexit, zodat er  daardoor ‘een verdeel en heers positie’ vanuit het Verenigd Koninkrijk ontstaat. 
Tweede Kamerlid Anne Mulder, VVD, woordvoerder EU en Brexit, reflecteerde vervolgens op de presennatie vanuit het Nederlandse perspectief. Mulder gaf aan dat de gevolgen van Brexit voor Nederland enorm zullen zijn, gezien de handelsrelaties die er zijn met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast verliest Nederlands met het VK een medestander op de Europese dossiers, aldus Mulder. Verder Mulder ging ook in op wat de Nederlandse Tweede Kamer zelf doet. Het Parlement staat in contact met de EU onderhandelaar Barnier, de regering en de ambtenaren, om te vernemen hoe de (voorbereidingen) op de onderhandelingen verlopen.  Om te weten wat er speelt in Nerdeland organiseert de commissie Europese Zaken daarom een Rondetafelgesprek op 1 februari aanstaande.
Vervolgens gingen de vier sprekers met elkaar en de zaal in debat. Tijdens deze discussie kwam naar voren dat organisaties en bedrijven actief in Nederland, nog niet zo ver zijn dat ze zich al verenigen en durven uit te spreken en stelling nemen in relatie tot de Brexit onderhandelingen. Deze houding kan bedrijven funest worden. De panellisten verwachtten echter een sterke toename van belang, actie en interesse wanneer er meer duidelijkheid op tafel komt.
Madelin vatte aan het eind van het seminar het inschatten van de gevolgen en kansen van Brexit voor het bedrijfsleven op basis van de discussie en de presentatie als volgt samen: in een situatie van grote onzekerheid over de daadwerkelijke keuzes voor wat betreft Brexit is uitgaan van het negatiefste scenario een goed startpunt, maar dat deze onzekerheid momenteel nog voor een afwachtende houding bij het bedrijfsleven. Er zal echter snel meer duidelijkheid komen. Wanneer je dus in de komende zes maanden niet in actie komt op het Brexit dossier, moet je bereid zijn om daarvoor de prijs te betalen. 

      

Verslag
Het Public Matters Brexit seminar is op video geregisteerd. Deze beeldregistratie is op verzoek beschikbaar. De presentaties van de sprekers zijn hier te downloaden: 

  • Download hier de presentatie van Lucinda Creighton. 
  • Download hier de presentatie van Graham Floater.
  • Download hier de presentatie van Pim Visser.
 


 


Prinsjesdag 2018 - Vaarkaart Rijksbegrotingscyclus

18-09-2018 De derde dinsdag van september markeert jaarlijks een politiek hoogtepunt: Prinsjesdag. Een dag vol tradities, rituelen en symboliek. De gouden koets, de troonrede, driewerf hoera, de hoedjesparade en natuurlijk ‘het koffertje’ met daarin de Rijksbegroting. Kortom, de start van een nieuw parlementair jaar.
Verder lezen »

Twee nieuwe trainees van start bij Public Matters

03-09-2018 Met de start van het nieuwe politieke jaar starten er twee nieuwe trainees bij public affairs en lobbyadviesbureau Public Matters: Menno Verbeek (23) en Tessa Lansbergen (24).
Verder lezen »

​Amerikaanse lobbyclubs mogen identiteit donateurs beschermen

18-07-2018 Amerikaanse belangenverenigingen zoals de wapenlobby NRA hoeven de belastingdienst niet meer te vertellen wie hun grote geldschieters zijn. Het ministerie van Financiën zegt privégegevens van donateurs te willen beschermen, critici vrezen voor de invloed van zogeheten 'dark money' - invloedrijke donaties met een onbekende herkomst.
Verder lezen »

Public Matters verwelkomt twee nieuwe talenten

28-06-2018 Public affairs en lobby-adviesbureau Public Matters versterkt de gelederen met twee nieuwe junior adviseurs: Tom Brouwer en Maaike van Vliet.
Verder lezen »